Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Jag har rätt och de har fel - Vad gör jag?

Om den besvärliga situationen har uppstått därför att din motpart har fel men vägrar inse det och ändra sig, då är du egentligen inte intresserad av konfliktlösning, eller hur? Om någon föreslår att du ska anstränga dig för att hitta en lösning på konflikten kanske du tänker något i stil med: "Varför ska jag vara tillmötesgående och konstruktiv när det är den andre som bär sig illa åt?" Ditt främsta problem är hur du ska få motparten att inse att han eller hon har fel. Om det inte går att ordna tänker du mest på hur du ska få bort honom eller henne helt och hållet.

Det är mycket vanligt att de som hamnar i en arbetsplatskonflikt inte alls är intresserade av att prata om konflikten och om konfliktlösning. Om man ser den konflikt som uppkommit bara i termer av att någon annan gjort fel, beter sig felaktigt eller vill fel saker då ligger problemet helt och hållet hos den andre. Man ser alltså inte konflikten som ett gemensamt problem, utan som ett problem som helt hör hemma hos den andre. Det är den andre som ska ändra något och det är inget att kompromissa, förhandla eller samtala om.

Om du känner igen dig i denna situation finns det ett par saker som det eventuellt kan vara bra att tänka på.

Låser man sig vid uppfattningen att det är motparten som har fel och att det enda som kan göra situationen bättre är att motparten ändrar sig så avstår man från en hel rad möjligheter att påverka situationen i en riktning som är till fördel för en själv.

Om du är i detta läge kan det vara klokt att tänka över de långsiktiga konsekvenserna av att hålla fast vid att problemet enbart finns hos motparten. Är det realistiskt att tro att motparten kommer att ge med sig, erkänna sina fel och börja bete sig annorlunda? Om inte, vad är den troliga situationen om en månad, ett halvår eller två år om du själv håller fast vid att det är den andre som ska krypa till korset?

Om du kommer fram till att det för din egen skull kanske är klokt att du försöker göra något konstruktivt så behöver inte det betyda att du själv måste ge vika. Om du inte ser några möjligheter att ändra din inställning i sakfrågan kan du rikta in dig på att arbeta med att påverka den relation du och din motpart har till varandra. Om det går att förbättra klimatet mellan er och hur ni beter er mot varandra kan det mycket väl hända att det så småningom börjar röra sig i positiv riktning också vad gäller konfliktens sakfrågor.

Det kan alltså vara värt besväret för dig att pröva om du ska se på hela konflikten från en annan synvinkel än tidigare. I stället för att se konflikten enbart som en fråga om rätt och fel i sak kan du se den som en fråga om illa fungerande relationer. Även om du anser att det är motpartens fel att ni har problem så finns den största chansen till att du själv ska få det bättre i att du tar ansvar för situationen och gör något konstruktivt. Det gäller då att tänka i termer av vad som fungerar och vad som inte fungerar. Att enbart insistera på att motparten ska ändra på sig fungerar oftast inte särskilt effektivt.