Göteborgs universitet

Du är konflikträdd

Med konflikträdsla menas här att man i största allmänhet tycker det är obehagligt med situationer där andra kan bli arga och/eller att man har har en överdriven ängslan för möjliga negativa konsekvenser av konflikter. Det är inte en fråga om konflikträdsla när man i en särskild situation väljer att undvika en konfrontation därför att man gjort en realistisk bedömning av situationen och kommit fram till att man tycker att priset för att konfrontera är för högt.

Det är inte alltid så lätt att avgöra om ens farhågor för de negativa konsekvenserna av att ge sig in i konflikter är berättigade eller inte. Här är några vanliga anledningar till att man drar sig för att "ställa till bråk":
– Man vill inte bli sedd som en bråkmakare/gnällig/överkänslig av kollegor och chefer.
– Man vill inte förvärra redan spända relationer genom att föra fram klagomål och kritik.
– Man vill inte framstå som illojal mot kollegor, chefer eller organisationen som helhet genom att ta upp negativa förhållanden utanför den närmast berörda kretsen.
– Man är rädd att sätta igång en process som man inte kan överblicka följderna av om man tar upp problem med chefer, fackförening eller personalavdelning.
– Man är rädd att bli stämplad som någon som själv har problem om man t.ex. kontaktar företagshälsovården.
– Man är rädd att utsättas för repressalier av chefer eller utfrysning av kollegor om man tar upp känsliga frågor.
– Man är orolig att behöva ställa ut sitt privatliv till offentligt beskådande.
– Man litar inte på att man kan argumentera övertygande för sin sak gentemot verbalt skickliga motparter och är rädd för att bli överkörd.

I alla dessa fall kan det mycket väl hända att oron har goda grunder. Å andra sidan är det vanligt att människor har överdrivna föreställningar om vad som kan hända. Det är typiskt för personer som är konfliktskygga att de dels överskattar riskerna med att ta upp problem till samtal, dels underskattar de negativa följderna av att tiga still.

Om du vet med dig att du är konflikträdd är det klokt att lägga upp ett litet privat träningsprogram. Börja med att säga din mening eller säga nej när du blir ombedd att göra något som du egentligen inte vill vid tillfällen då inte mycket står på spel. Pröva att göra det gentemot personer som du har en säker relation till. Var uppmärksam på vilka känslor detta väcker hos dig själv, men var framför allt uppmärksam på hur andra reagerar och vilka konsekvenserna blir. Gör du detta tillräckligt ofta kommer din oro för negativa följder att minska och ditt förtroende för din egen förmåga att säga ifrån att öka.

Den mest verkningsfulla metoden att övervinna konflikträdsla är att lära känna sina egna behov, intressen och önskningar väl och att sätta värde på dem. Om du vet vad du vill och tycker att dina önskningar är värda att stå för då kan du använda din vilja att kunna respektera dig själv som drivkraft för att övervinna konflikträdslan. En mycket negativ konsekvens av att vara konflikträdd är att det blir svårt att känna ordentlig självrespekt. En viktig komponent i självrespekten är att man försvarar sina egna gränser när andra gör övertramp. Gör man inte det kommer varken man själv eller andra att känna respekt för en.