Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Du vill förstå din konflikt

Om du vill kunna påverka din konflikt i en positiv riktning behöver du förstå den. Det kanske du tycker att du gör redan. Vår erfarenhet visar dock att många som blir inblandade i konflikter är så upptagna med de känslor och frågor konflikten rört upp att de inte "hinner med" att skaffa sig en överblick över vad det är som pågår.

Här hittar du förslag om hur du kan skapa dig en bild av din konflikt. Först när du kan se utifrån vad det är för slags konflikt, vad den handlar om, m.m. har du goda möjligheter att ta itu med den. Så länge konflikten bara är en stor jobbig röra för dig är risken stor att du bara sveps med av händelseutvecklingen. Den allra viktigaste frågan du bör ställa för att förstå den konflikt du blivit inblandad i är: Vad är det jag inte ser än?

Vad du behöver är alltså att ställa fram konflikten mitt i ditt synfält, så att du kan vrida och vända på den från olika håll. Konflikten ska bli en tydlig figur i ditt synfält.

Den viktigaste delen av detta kapitel är Se din konflikt: Arbetsblad. Dessa presenteras kortfattat i nedanstående avsnitt. Därutöver finns en serie kortare artiklar som kan ge ledtrådar till hur man bättre kan förstå sin konflikt och det som händer i den. Dessa artiklar presenteras längre ned. Du rekommenderas också varmt att fortsätta till sektionen Konfliktakademien när du är färdig här. Där finns mer utförliga texter om konfliktkunskap.

Se din konflikt: Arbetsblad

Detta paket består av sju arbetsblad och en utförlig instruktion för hur man ska arbeta med dem. Instruktionerna finns i både html- och pdf-format, medan själva arbetsbladen av tekniska skäl endast finns i pdf-format. Du hittar dem nedan. OBS: länkarna till arbetsbladen inne i instruktionsfilerna är brutna. Använd länkarna till bladen här nedan i stället.

Se din konflikt – Instruktioner till arbetsblad (html, öppnas i nytt fönster)
Se din konflikt – Instruktioner till arbetsblad (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetsblad 1. Konflikthistorien (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 2. Konfliktprofil (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 3. Motparten (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 4. Jag själv (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 5. Konfliktfrågor (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 6. Arbetsplatsen (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 7. Vad kan jag göra? (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kortartiklar om arbetsplatskonflikter

Om vad som händer med människor i konflikter
Människor är olika
Vad man bråkar om i arbetsplatskonflikter

Om orsaker till arbetsplatskonflikter (arbetsblad)
När struntsaker blir stora konflikter
Är jag bra eller dålig? Om prestige och självkänsla i konflikter

Här hittar du förslag om hur du kan skapa dig en bild av din konflikt. Först när du kan se utifrån vad det är för slags konflikt, vad den handlar om, m.m. har du goda möjligheter att ta itu med den. Så länge konflikten bara är en stor jobbig röra för dig är risken stor att du bara sveps med av händelseutvecklingen. Den allra viktigaste frågan du bör ställa för att förstå den konflikt du blivit inblandad i är: Vad är det jag inte ser än?

Vad du behöver är alltså att ställa fram konflikten mitt i ditt synfält, så att du kan vrida och vända på den från olika håll. Konflikten ska bli en tydlig figur i ditt synfält.

Den viktigaste delen av detta kapitel är Se din konflikt: Arbetsblad. Dessa presenteras kortfattat i nedanstående avsnitt. Därutöver finns en serie kortare artiklar som kan ge ledtrådar till hur man bättre kan förstå sin konflikt och det som händer i den. Dessa artiklar presenteras längre ned. Du rekommenderas också varmt att fortsätta till sektionen Konfliktakademien när du är färdig här. Där finns mer utförliga texter om konfliktkunskap.

Se din konflikt: Arbetsblad

Detta paket består av sju arbetsblad och en utförlig instruktion för hur man ska arbeta med dem. Instruktionerna finns i både html- och pdf-format, medan själva arbetsbladen av tekniska skäl endast finns i pdf-format. Du hittar dem nedan. OBS: länkarna till arbetsbladen inne i instruktionsfilerna är brutna. Använd länkarna till bladen här nedan i stället.

Se din konflikt – Instruktioner till arbetsblad (html, öppnas i nytt fönster)
Se din konflikt – Instruktioner till arbetsblad (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetsblad 1. Konflikthistorien (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 2. Konfliktprofil (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 3. Motparten (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 4. Jag själv (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 5. Konfliktfrågor (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 6. Arbetsplatsen (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 7. Vad kan jag göra? (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kortartiklar om arbetsplatskonflikter

Om vad som händer med människor i konflikter
Människor är olika
Vad man bråkar om i arbetsplatskonflikter

Om orsaker till arbetsplatskonflikter (arbetsblad)
När struntsaker blir stora konflikter
Är jag bra eller dålig? Om prestige och självkänsla i konflikter

Här hittar du förslag om hur du kan skapa dig en bild av din konflikt. Först när du kan se utifrån vad det är för slags konflikt, vad den handlar om, m.m. har du goda möjligheter att ta itu med den. Så länge konflikten bara är en stor jobbig röra för dig är risken stor att du bara sveps med av händelseutvecklingen. Den allra viktigaste frågan du bör ställa för att förstå den konflikt du blivit inblandad i är: Vad är det jag inte ser än?

Vad du behöver är alltså att ställa fram konflikten mitt i ditt synfält, så att du kan vrida och vända på den från olika håll. Konflikten ska bli en tydlig figur i ditt synfält.

Den viktigaste delen av detta kapitel är Se din konflikt: Arbetsblad. Dessa presenteras kortfattat i nedanstående avsnitt. Därutöver finns en serie kortare artiklar som kan ge ledtrådar till hur man bättre kan förstå sin konflikt och det som händer i den. Dessa artiklar presenteras längre ned. Du rekommenderas också varmt att fortsätta till sektionen Konfliktakademien när du är färdig här. Där finns mer utförliga texter om konfliktkunskap.

Se din konflikt: Arbetsblad

Detta paket består av sju arbetsblad och en utförlig instruktion för hur man ska arbeta med dem. Instruktionerna finns i både html- och pdf-format, medan själva arbetsbladen av tekniska skäl endast finns i pdf-format. Du hittar dem nedan. OBS: länkarna till arbetsbladen inne i instruktionsfilerna är brutna. Använd länkarna till bladen här nedan i stället.

Se din konflikt – Instruktioner till arbetsblad (html, öppnas i nytt fönster)
Se din konflikt – Instruktioner till arbetsblad (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetsblad 1. Konflikthistorien (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 2. Konfliktprofil (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 3. Motparten (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 4. Jag själv (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 5. Konfliktfrågor (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 6. Arbetsplatsen (pdf, öppnas i nytt fönster)
Arbetsblad 7. Vad kan jag göra? (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kortartiklar om arbetsplatskonflikter

Om vad som händer med människor i konflikter

Människor är olika

Vad man bråkar om i arbetsplatskonflikter

Om orsaker till arbetsplatskonflikter (arbetsblad)

När struntsaker blir stora konflikter

Är jag bra eller dålig? Om prestige och självkänsla i konflikter