Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik, ett ämne med fördjupning

Program
L1ÄGY-FAMU
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L95S
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

OBS! Denna inriktning är en ettämnesinriktning mot ämnet musik. För att söka musik som kombineras med annat ämne, välj inriktningen Förstaämne: Musik.

Du som väljer att studera musik med musikfördjupning läser 120 hp musik och därefter 90 hp musikfördjupning. I fördjupningskurserna utvecklar du dina konstnärliga färdigheter samt väljer fördjupningsområden. Utbildningen ger dig en bredd för arbete i både grund- och gymnasieskola, och är inriktad på musikalisk färdighetsträning, konstnärlig träning samt ämnesdidaktik.

Andra

Om utbildningen

Lärare på gymnasiet i ämnet musik med musikfördjupning (ettämneslärare)

 • Utbildningen omfattar 300 hp och ger dig behörighet att undervisa i grundskolan och gymnasiet, med fokus på gymnasieskolan. Du läser 120 hp musik tillsammans med tvåämnesstudenter samt 90 hp musikfördjupning på Högskolan för scen och musik.

  I din utbildning ingår:

 • Undervisning på ditt huvudinstrument och ensemble med den inriktning du valt; improvisation, genrebredd, pop/rock eller klassisk musik. I vissa fall spelar vi ensemble årskursöverskridande inom musiklärarprogrammet och i vissa fall tillsammans med studenter vid musikerutbildningarna. Under fördjupningskurserna ges du möjlighet att utvecklas ytterligare på ditt huvudinstrument och i din ensemble då det ges mer utrymme för övning. Konserter utgör en del av kurserna.
 • Bruksackordinstrument (piano och gitarr), bruksensemble (trummor, bas, klaviatur, gitarr) och röst/sång. Didaktiska moment där spel på ackordsinstrument kombineras med sång och att-leda-moment samt ensembleledning och kör i olika musikstilar.
 • Musikteori, digitala verktyg och musikhistoria.
 • Metodik och didaktik samt ämnet musikpedagogik, musikpedagogisk forskning och två examensarbeten varav ett är på avancerad nivå.
 • I fördjupningskurserna ingår instrumentaldidaktik för instrumentalister och vokalmetodik för dig som har sång samt övningsundervisning under handledning.
 • Du har viss möjlighet att välja område att fördjupa dig i.
 • Fältstudier i kulturskola.
 • Didaktiska och konstnärliga projekt i olika samverkan, varav ett tvärkonstnärligt projekt med dans och teater som leder till en föreställning.

Ämnesfrågor

Läs mer om ämnet Musik >>

Frågor om musikämnet? Kontakta programansvarig på ämnesinstitutionen Högskolan för scen och musik, Marcus Löfdahl, marcus.lofdahl@hsm.gu.se

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>
Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i musik

Arbetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett antagningsprov i musik. Antagningsprov görs för att pröva särskild behörighet.

More information about Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på antagningsprov.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Ämneslärarprogrammet med inriktning musik ger behörighet att undervisa från och med grundskolans årskurs 1 till och upp till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Detta innebär att du under din VFU kan komma att bli placerad inom grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Därefter har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i ämnet musik inom grundskolans åk 1–9 och gymnasieskolan. Du blir behörig att undervisa inom vuxenutbildningen. Du blir också anställningsbar för arbete med musik i kulturskola, studieförbund, kyrkor m.m. Ämnesstudierna i musik avser ge ett breddat kunnande, som gör att du kan verka i olika arbetsmiljöer eftersom många väljer att arbeta både som musiker och lärare efter utbildningen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Ämneslärarutbildningen i Göteborg har ett upplägg där ämnesstudierna varvas med utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK-kurser) som du läser på Pedagogen, och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som görs ute i skolorna. Ämnesstudierna utgör merparten av studierna. Du har tillgång till lokalerna på Högskolan för scen och musik under hela din utbildning och därmed möjlighet att öva både under veckodagar/kvällar och helger.

På Högskolan för scen och musik jobbar vi mest i mindre grupper
men också enskilt och i större grupper. Lärare håller i föreläsningar,
seminarier och workshops och fungerar som handledare. Undervisningen ska
ses som ett stöd för att studenten ska nå målen. Du behöver ägna mycket
egen tid och tid i mindre grupper åt att utveckla ditt musikaliska
färdighetskunnande, ditt konstnärliga kunnande, ditt didaktiska kunnande
och din vetenskapliga förankring. Det betyder i praktiken många timmar
utöver schemalagd undervisning i övningsrum, vid datorn eller med boken
och i didaktiska situationer.

Lokaler

Ämnet musik läses på Högskolan för scen och musik där många kreativa utbildningar möts i samma institution.

Studier utomlands

Du har möjlighet att göra delar av dina studier inom högskoleförlagda
och verksamhetsförlagda studier utomlands. I regel måste du själv ta
initiativ till ett sådant utbyte genom att först vända dig till din
kursansvariga institution.