Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Musik

Program
L1ÄGY-FMUG
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Application code
GU-1L96C
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

OBS! Denna inriktning gäller musik som förstaämne i kombination med annat ämne. Musik som ettämnesinriktning heter Musik, ett ämne med fördjupning.

Du som väljer att studera musik som första ämne i kombination med ett annat ämne (tvåämneslärarutbildning), läser 120 hp musik tillsammans med studenter som studerar ämnet musik med musikfördjupning (ettämneslärarutbildning). Kurserna ger dig en bredd för arbete i både grund- och gymnasieskola och inriktar sig på musikalisk färdighetsträning, konstnärlig träning samt ämnesdidaktik.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Lärare på gymnasiet i ämnet musik och annat ämne (tvåämneslärare)

Utbildningen omfattar 300 hp och ger dig behörighet att undervisa från år 7 i grundskolan till gymnasiet, med fokus på gymnasieskolan. Du läser 120 hp musik tillsammans med ettämnesstudenter, på Högskolan för scen och musik.

I din utbildning ingår

  • Undervisning på ditt huvudinstrument och ensemble med den inriktning du valt; improvisation, genrebredd, pop/rock eller klassisk musik.
  • Bruksackordinstrument (piano och gitarr), bruksensemble (trummor, bas, klaviatur, gitarr) och röst/sång. Didaktiska moment där spel på ackordinstrument kombineras med sång och att-leda-moment samt ensembleledning och kör i olika musikstilar.
  • Musikteori, digitala verktyg och musikhistoria.
  • Metodik och didaktik samt ämnet musikpedagogik, musikpedagogisk forskning och två examensarbeten.

Ämnesfrågor

Läs mer om ämnet Musik >>

Frågor om musikämnet? Kontakta programansvarig på ämnesinstitutionen Högskolan för scen och musik, Marcus Löfdahl, marcus.lofdahl@hsm.gu.se

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>
Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i musik

Arbetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett antagningsprov i musik. Antagningsprov görs för att pröva särskild behörighet.

More information about Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på antagningsprov.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Ämneslärarprogrammet med inriktning musik ger behörighet att undervisa från och med grundskolans årskurs 1 till och upp till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Detta innebär att du under din VFU kan komma att bli placerad inom grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Därefter har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i ämnet musik inom grundskolans åk 1–9 och gymnasieskolan samt inom ditt andraämne grundskolans åk 7–9 och gymnasieskolan. Du blir behörig att undervisa inom vuxenutbildningen. Du blir också anställningsbar för arbete med musik i kulturskola, studieförbund, kyrkor m.m. Ämnesstudierna i musik avser ge ett breddat kunnande, som gör att du kan verka i olika arbetsmiljöer eftersom många väljer att arbeta både som musiker och lärare efter utbildningen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Ämneslärarutbildningen i Göteborg har ett upplägg där ämnesstudierna varvas med utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK-kurser) som du läser på Pedagogen, och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som görs ute i skolorna. Ämnesstudierna utgör merparten av studierna. Du har tillgång till lokalerna på Högskolan för scen och musik under hela din utbildning och därmed möjlighet att öva både under veckodagar/kvällar och helger.

På Högskolan för scen och musik jobbar vi mest i mindre grupper men också enskilt och i större grupper. Lärare håller i föreläsningar, seminarier och workshops och fungerar som handledare. Undervisningen ska ses som ett stöd för att säkra studenternas utveckling. Du behöver ägna mycket egen tid och tid i mindre grupper åt att utveckla ditt hantverks- och färdighetskunnande, ditt konstnärliga kunnande, ditt didaktiska kunnande och din vetenskapliga förankring. Det betyder i praktiken många timmar utöver schemalagd undervisning i övningsrum, vid datorn eller med boken och i didaktiska situationer.

Lokaler

Ämnet musik läses på Högskolan för scen och musik där många kreativa utbildningar möts i samma institution.

Studier utomlands

Du har möjlighet att göra delar av dina studier inom högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier utomlands. I regel måste du själv ta initiativ till ett sådant utbyte genom att först vända dig till din kursansvariga institution.