Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: musik

Program
L1Ä79-FMU7
Grundnivå
4 år
240 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L95L

Kort om inriktningen

Detta ämne ges som förstaämne inom Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, och förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9. I förstaämne musik blir du även behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1-6. Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

Andra

Om utbildningen

Lärare årskurs 7-9 i ämnet musik och annat ämne (tvåämneslärare)

Utbildningen omfattar 240 hp och ger dig behörighet att undervisa upp i årskurs 7-9 i grundskolan. I musikämnet blir du behörig att undervisa från årskurs 1. Ämnesstudierna i musik, som omfattar 90 hp, läser du Högskolan för scen och musik.

I din utbildning ingår bl.a:

  • Bruksackordinstrument (piano och gitarr), bruksensemble (trummor, bas, klaviatur, gitarr) och röst/sång. Didaktiska moment där spel på ackordinstrument kombineras med sång och att-leda-moment samt ensembleledning.
  • Musikteori och digitala verktyg
  • Metodik och didaktik samt ämnet musikpedagogik, musikpedagogisk forskning och två examensarbeten.

Observera att denna utbildning inte inkluderar undervisning på huvudinstrument.

Ämnesfrågor

Läs mer om ämnet Musik >>

Frågor om musikämnet? Kontakta programansvarig på ämnesinstitutionen Högskolan för scen och musik, Marcus Löfdahl, marcus.lofdahl@hsm.gu.se

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>
Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i musik

Färdighetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett antagningsprov i
musik. Antagningsprov görs för att pröva särskild behörighet.

More information about Färdighetsprov

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Observera att det kan finnas särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning under VFU som måste följas.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Därefter har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i ämnet musik inom grundskolans åk 1–9 samt inom ditt andraämne grundskolans åk 7–9.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Ämneslärarutbildningen i Göteborg har ett upplägg där ämnesstudierna varvas med utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK-kurser) som du läser på Pedagogen, och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som görs ute i skolorna. Du har tillgång till lokalerna på Högskolan för scen och musik under hela din utbildning och därmed möjlighet att öva både under veckodagar/kvällar och helger.

På Högskolan för scen och musik jobbar vi mest i mindre grupper men också enskilt och i större grupper. Lärare håller i föreläsningar, seminarier och workshops och fungerar som handledare. Undervisningen ska ses som ett stöd för att säkra studenternas utveckling. Du behöver ägna mycket egen tid och tid i mindre grupper åt att utveckla ditt hantverks- och färdighetskunnande, ditt konstnärliga kunnande, ditt didaktiska kunnande och din vetenskapliga förankring. Det betyder i praktiken många timmar utöver schemalagd undervisning i övningsrum, vid datorn eller med boken och i didaktiska situationer.

Lokaler

Ämnet musik läses på Högskolan för scen och musik där många kreativa utbildningar möts i samma institution.

Studier utomlands

Du har möjlighet att göra delar av dina studier inom högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier utomlands. I regel måste du själv ta initiativ till ett sådant utbyte genom att först vända dig till din kursansvariga institution.