Göteborgs universitet
Bild
Hand vid röda, gula och gröna stenar
Länkstig

Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Kursen i grundläggande statistik är en kurs som förbereder för fortsatta studier inom ramen för forskarskolan, men kursen kan även läsas fristående av den som vill lära sig mer om teori och praktik inom utbildningsvetenskaplig statistisk analys, repetera kunskaper som man tillägnade sig för länge sedan, eller få en ökad förståelse för varför och hur statistik och kvantitativ analys kan vara värdefullt för många utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor.


På ett enkelt och tillämpat sätt går vi igenom grundläggande statistiska begrepp och tränar på att analysera data med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Kursen, som omfattar 7,5 högskolepoäng, löper med 50 % studietakt under första halvan av varje höst- och vårtermin. Kursen bedrivs i huvudsak som distanskurs online via Göteborgs lärplattform CANVAS, men innefattar även två dagar på campus.

Förkunskapskrav

Inga

Praktisk information

Kurskod
QRM1800

Ansökningsperiod
HT 2024: 2024-04-01 - 2024-05-15