Göteborgs universitet
Bild
Rund snökristall
Länkstig

Validitetsteori för utbildningsvetenskapliga mätningar, 7,5 hp

Stora delar av den forskning som handlar om kunskapsmätning, kunskapsutveckling och kvalitetsmätning av skolor eller utbildningssystem bygger på data som samlas in genom prov, test eller enkäter. Utifrån sådan information drar vi slutsatser om kunskaper och förmågor, uppfattningar, lärande och utbildningskvalitet.

En helt avgörande fråga är förstås om dessa antaganden är valida – vad mäter dessa instrument, och kan vi dra de slutsatser som vi gör utifrån den information vi använder?

Kursen har särskilt fokus på olika definitioner av validitet, hur begreppet utvecklas över tid, men berör också frågor om hur man kan validera information som erhålls via kunskapsmätningar.

Kursen är relevant för alla som arbetar med utbildningsvetenskaplig forskning!

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurs Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1800).

Praktisk information

Kurskod
QRM1804

Ansökningsperiod
HT 2024: 2024-04-01 - 2024-05-15