Göteborgs universitet
Bild
Äldre klassrumsinteriör
Foto: Jeffrey Hamilton
Länkstig

Interventioner i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

I kursen, Interventioner i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 HP får deltagarna en förståelse för hur studier i exempelvis klassrumsmiljöer kan utformas för att kunna uttala sig om orsak-verkan samband. Principer för hur deltagare allokeras till grupper eller betingelser, hur experimentella och kvasi-experimentella studier designas samt hur resultat kan analyseras är centralt i kursen. Vidare får deltagarna i kursen möjlighet att under erfaren handledning utvärdera interventionsstudier, bearbeta och analysera befintligt data från interventionsstudier och även designa en egen interventionsstudie.

Kursen behandlar bland annat: 
 

  • På vilket sätt deltagare kan allokeras till grupper eller betingelser
  • Fördelarna respektive nackdelar med olika typer av experimentella designer
  • Vilka typer av designer behövs för att kunna uttala sig om orsak-verkan

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurser Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1800) och Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1810).

Praktisk information

Kurskod
QRM1811

Kursstart
VT 2021: 12 april
VT 2022: 11 april

Ansökningsperiod
1 okt - 15 febr

Campusdagar
VT 2021: Alla kurstillfällen ges online beroende på coronapandemin
VT 2022: Datum och plats beslutas senare