Göteborgs universitet
Bild
QRM2301 photo
Länkstig

Utbildning och geografi - metoder för att mäta och analysera rumslighet, 7,5 hp

Kursen Utbildning och geografi - metoder för att mäta och analysera rumslighet är utformad för att ge dig en grundläggande introduktion till olika metoder och tekniker som används för att mäta och analysera olika aspekter av utbildningens spatialitet, som exempelvis utbildningssegregation och social stratifiering i urbana och rurala områden.

Kursen ger dig verktyg för att själv utforma rumsliga analyser av geografiska data samt kritiskt värdera och tolka forskning om segregation och social stratifiering i olika avseenden inom utbildningssystemet.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurs Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1800) och Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1802).

Praktisk information

Kurskod
QRM2301

Ansökningsperiod
VT 2025: Att meddelas