Göteborgs universitet
Bild
Gröna linjer som bildar en geometrisk figur
Länkstig

Strukturell ekvationsmodellering för utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Räcker inte t-tester och enkla regressionsanalyser riktigt till för att analysera dina data? Vill du lära dig mer om latenta variabler, mäta abstrakta begrepp och undersöka korsvisa relationer mellan variabler? Då kan den här grundläggande kursen om strukturell ekvationsmodellering vara något för dig!

Strukturell ekvationsmodellering (SEM)kan beskrivas som en vidareutveckling av multipel regressionsanalys som tillåter analys av såväl direkt observerbara variabler som latenta, icke direkt observerbara, variabler. SEM är dessutom en teknik som medger analyser av samband mellan många variabler samtidigt. Kursen ger en introduktion till strukturell ekvationsmodellering, där konfirmatorisk faktoranalys ingår som en viktig del. Införskaffande av programvaran Mplus krävs för denna kurs.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs Kurs Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1802).

Praktisk information

Kurskod
QRM1806

Ansökningsperiod
VT 2025: Att meddelas