Göteborgs universitet
Bild
Spelpjäser i trä på sluttande plan
Länkstig

Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Regressionsanalys avser att mäta orsakssamband. Denna kurs kommer att främja deltagarna med analytiska verktyg för att predicera ett utfall av intresse och att undersöka orsakssamband mellan utfallsvariabeln och möjliga förklarande variabler.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurs Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1800).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk information

Kurskod
QRM1802

Kursstart
VT 2021: 12 april
HT 2021: Prel  8 nov

Ansökningsperiod
1 april - 25 sept (för HT21)

Campusdagar
VT2021: Online med anledning av coronapandemin
HT2021: Beslutas senare