Göteborgs universitet
Bild
Spelpjäser i trä på sluttande plan
Länkstig

Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Regressionsanalys är den mest använda metoden för att svara på frågor om samband mellan variabler och grupper. Denna metod avser att mäta orsakssamband. Denna kurs kommer att främja deltagarna med analytiska verktyg för att predicera ett utfall av intresse och att undersöka orsakssamband mellan utfallsvariabeln och möjliga förklarande variabler.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurs Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1800).

Praktisk information

Kurskod
QRM1802

Ansökningsperiod
HT 2024: 2024-04-01 - 2024-06-02