Göteborgs universitet
Bild
Akvarellfärg och penslar
Länkstig

Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Kursen Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning ges deltagarna en god inblick i hur kombinationer av design, mätning och analys, tillika hörnstenarna i kvantiativ forskningsmetodik, kan utnyttjas för att bäst undersöka forskningsfrågor av olika slag.

Kursen behandlar bland annat 

  • grundläggande utbildningsfilosofiska och vetenskapsteoretiska frågor, 
  • hur undersökningar skall läggas upp för att de skall kunna ge underlag för pålitliga slutsatser, 
  • vad som har betydelse för mätningars pålitlighet, och hur metaanalyser kan genomföras. 

Kursen ger en grund för fortsatta studier inom forskarskolan QRM, men den kan även läsas fristående. Den är utformad att vara en utmärkt start för blivande forskare.

Kursen är också väl lämpad för den som vill fräscha upp och vidareutveckla kunskaper som man tillägnat sig för länge sedan, eller för alla som önskar få en ökad förståelse för varför och hur statistik och kvantitativ analys kan vara värdefulla redskap då man arbetar med utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor. 

Kursen rekommenderas särskilt för alla som handleder vetenskapliga arbeten på grund- avancerad- och forskarnivå.

Denna kurs har tidigare erbjudits under titeln Design, mätning och analys i utbildningsvetenskaplig forskning.

Förkunskapskrav

Kunskaper i grundläggande statistisk motsvarande lärandemålen i QRMs kurs Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1800).

Praktisk information

Kurskod
QRM1810

Ansökningsperiod
HT 2024: 2024-04-01 - 2024-05-15