Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stefan Johansson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 434
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Stefan Johansson

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen fokuserar dels förändringar i elevers kunskapsmönster i ett komparativt perspektiv, dels hur lärarkompetens kan mätas och hur lärarens utbildning och kunskaper påverkar elevers skolprestationer. För att studera mina forskningsfrågor har jag använt mig av storskalig data, till exempel  internationella kunskapsmätningar (PIRLS, TIMSS, PISA) och registerdata (SCB:s lärarregister och elevregister). 

Jag arbetar också med PISA-undersökningen där jag tillsammans med kollegor ansvarar för kvalitetssäkringen av läsförståelsedelen.

  

Undervisning

Jag undervisar gärna i kurser inom fältet pedagogisk bedömning och vetenskaplig metod med inriktning mot analyser av kvantitativa data. Jag handleder också studentuppsatser på grund- och avancerad-nivå.

Nyckelord 

Validitet, Lärarbedömning, Strukturell Ekvationsmodellering, PIRLS, TIMSS, PISA

Forskningsmiljö

ips.gu.se/forskning/forskningsmiljoer/fur/