Länkstig

Stefan Johansson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 434
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Stefan Johansson

Forskningsintressen

Ett av mina forskningsintressen handlar om hur lärarkompetens kan mätas och hur lärares kompetens (t.ex. utbildning och erfarenhet) påverkar elevers skolprestationer. Jag leder för närvarande det VR-finansierade forskningsprojektet "Effekter av lärarkompetens" där jag tillsammans med kollegor undersöker lärarkompetens och dess effekter ur ett longitudinellt perspektiv med hjälp av registerdata (lärarregister och elevregister). Tidigare har jag studerat effekter av lärarkompetens med hjälp av data från internationella undersökningar som TIMSS och PIRLS. Mina forskningsintressen innefattar ofta jämförelser mellan länder och sedan 2020 medverkar jag i den internationella expertgrupp som tar fram ramverket och frågeformulären till lärarundersökningen TALIS 2024 (The Teaching and Learning International Survey).

Jag leder också ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond där jag tillsammans med Linda Borger (GU) och Rolf Strietholt (TU Dortmund) undersöker relationen mellan elevresultat i PISA och elevernas betyg i svenska, matematik och naturveternskapliga ämnen. Vidare analyserar vi också 2018 års PISA-urval och dess representativitet i relation till totalpopulationen.

Undervisning

Jag undervisar gärna i kurser inom fältet pedagogisk bedömning och vetenskaplig metod med inriktning mot analyser av kvantitativa data.

Nyckelord

Lärarkompetens, Validitet, Lärarbedömning, Strukturell Ekvationsmodellering, PIRLS, TIMSS, PISA

Forskningsmiljö

ips.gu.se/forskning/forskningsmiljoer/fur/