Göteborgs universitet
Bild
Flera måttband
Länkstig

Mätlära: Teori och tillämpning i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Hur kommer det sig att kunskapsprov, enkäter, andra tester och mätinstrument ser ut som de gör, och vilka metoder brukar man använda sig av för att utvärdera deras egenskaper? Hur vet man att en provuppgift, en skattningsskala eller ett helt instrument är ”bra”?

Vill du få en fördjupad förståelse för teoretiska grunder till utformningen av utbildningsvetenskapliga instrument, en ökad kunskap om hur man skapar tillförlitliga mått, liksom praktiska kunskaper i hur man analyserar egenskaper hos olika typer av uppgifter, skalor och prov?

Då är kursen i mätlära något för dig!

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurs Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1800).

Praktisk information

Kurskod
QRM1803

Kursstart
VT 2021: 12 april 
VT 2022: 24 jan

Ansökningsperiod
1 okt - 29 nov (För vt 2022)

Campusdagar
VT2021: Kursen ges helt online på grund av coronapandemin
VT2022: Beslutas senare