Göteborgs universitet
Bild
QRM2300
Länkstig

Geometrisk dataanalys inom utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Geometrisk dataanalys (GDA) är en omfattande uppsättning metoder för multivariat statistik, där de viktigaste är korrespondensanalys (CA), multipel korrespondensanalys (MCA), principalkomponentanalys (PCA) och euklidisk klassificering.

Metoderna presenterar datamängder som moln av punkter i flerdimensionella euklidiska rum. Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till de matematiska grunderna för geometrisk dataanalys, en förståelse för hur dessa metoder kan tillämpas i samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga studier, samt praktiska kunskaper i hur geometriska dataanalyser genomförs. Programvarorna SPAD och R används.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurs Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1800) och Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1810).

Praktisk information

Kurskod
QRM2300

Ansökningsperiod
HT 2024: 2024-04-01 - 2024-06-02