Göteborgs universitet

Årsplan

QRM har ett preliminärt program för sina kurser och sin årliga konferens för åren 2022-2026. Notera att varje termin är delad i två halvor i enlighet med nedan veckointervall, och varje kurs är förlagd inom en sådan period.

Två kursperioder per termin

  • VT period 1: Börjar vecka 3 eller 4
  • VT period 2: Börjar vecka 13 eller 14
  • HT period 1: Börjar vecka 34 eller 35
  • HT period 2: Börjar vecka 44 eller 45