Göteborgs universitet
Bild
Visare på äldre väggur
Foto: Jeanne Rouillard
Länkstig

Analys av longitudinell data i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Huvudsyftet med kursen är att ge en introduktion till tekniker för analys av longitudinella data och hur sådana tekniker kan användas i pedagogisk forskning. Longitudinella data avser upprepade mätningar över tid av observationsenheter såsom individer eller grupper av individer. Två huvudsakliga analytiska tillvägagångssätt behandlas: tillväxtmodellering och autoregressiv modellering. Kursen syftar till att utveckla deltagarnas färdigheter att välja och tillämpa lämpliga tekniker för att analysera longitudinella data och att kritiskt granska utbildningsforskning som presenterar analyser av longitudinella data.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurser Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1802) samt Strukturell ekvationsmodellering i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1806).

Praktisk information

Kurskod
QRM1808

Ansökningsperiod
VT 2025: Att meddelas