Göteborgs universitet
Bild
Visare på äldre väggur
Foto: Jeanne Rouillard
Länkstig

Analys av longitudinell data i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

*

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurser Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1802) samt Strukturell ekvationsmodellering i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1806).

Praktisk information

Kurskod
QRM1808

Kursstart
VT 2021: 12 april

Ansökningsperiod
1 nov - 15 febr

Campusdagar
Kursen ges endast online beroende på pandemin