Länkstig

Ann-Marie von Otter

Universitetsadjunkt

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ann-Marie von Otter

 Undervisningsintressen Mitt undervisningsintresse är didaktik vad det gäller teknik, IKT och utomhuspedagogik.inom lärarutbildningen. Fortbildning för lärare och lärarutbildare när det gäller dessa ämnen är också områden som intresserar mig. Samarbeten både nationellt och internationellt är viktiga för att utveckla och sprida teknikdidaktisk forskning. Här samarbetar jag med med CETIS och ETEN. Undervisning av teknik, IKT och utomhuspedagogik i samarbete med grundskola ,gymnasium, science center och företag anser jag är viktigt för att utveckla min undervisning och de projekt som jag är involverad i.

Nyckelord Teknikdidaktik, teknisk bildning, IKT,  utomhuspedagogik, digital didaktik, undervisning,

Länkar till forskningsmiljöer och projekt Centrum för tekniken i skolan, http://www.liu.se/cetis/ European Teacher Education Network http://www.eten-online.org/

Senaste publikationer Referee-bedömda artiklar Otter von, Ann-Marie & Karlsteen, Magnus (2011) Is 3D visualization for the possibility of an interactive learning at the sports arena? EDULEARN11 Proceedings 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 4-6 July, 2011. ISBN: 978-84-615-0441-1 Publisher: IATED

Von Otter, A-M, Karlsteen. M, Weidow,J, Isacsson,A, Albinsson,I,& Rosen,A, Undergraduate research: Laboratory experiments with many variables EGAS44 Books of abstracts (2012)

Referee bedömda konferensbidrag von Otter, A-M, Can technological literacy be a vehicle for health?ETEN Conference at Liverpool Hope University (2008) von Otter,A-M,0utdoor education - Technology and Physical education ETEN conference, Izmir and Kusadasi, Turkey(2009) von Otter, A-M, Progression in Technology from a Swedish perspective TIG Teaching & Learning Technology Programme Finland, Helsinki (2010) von  Otter,A-M,3D visualization as a possibility for interactive learning within the sports realm? ETEN conference, Amsterdam, Netherlands (2011) von Otter, A-M, Is 3D visualization for the possibility of an interactive learning at the sports arena? EDULEARN11,Barcelona,Spain(2012) von Otter, A-M Karlsteen. M, Weidow,J, Isacsson,A, Albinsson,I,& Rosen,A, Undergraduate research: Laboratory experiments with many variables. Poster presented Europhysics conference in Gothenburg2012

von Otter, Ann-Marie,  To teach with digital tools towards a specific target group and Technology  in everyday life.  ETEN Conference at Limburg Catholic University College, Belgium