Länkstig

Hanna Petersson

Doktorand

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Hanna Petersson

Mitt forskningsintresse är hur Barnrättskonventionens tredje artikel om barnets bästa kommer till uttryck i förskolans verksamhet. Avhandlingsprojektets fokus är vad som framträder som barnets bästa i förskolan ur de yngsta barnens (1-3 år) perspektiv och ur pedagogisk förskolepersonals perspektiv.

Min bakgrund är som förskollärare, där jag främst arbetat med de yngre barnen. Under masterutbildningen i barn- och ungdomsvetenskap utgjordes magisteruppsatsen av en systematisk forskningsöversikt om barns perspektiv på interaktion med förskollärare, och masteruppsatsen av en mixed methods-studie om rektorers och politikers uppfattningar om att beakta barnets bästa i förskolan. Sedan september 2022 är jag doktorand vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.