Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Backman

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Backman

Anna Backman är CUL-doktorand i Humaniora med utbildningsvetenskaplig inriktning på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Göteborgs Universitet.

Anna arbetar också som lektor med inriktning mot förskola på Center för Skolutveckling, Utbildningsförvaltningen, Göteborgs stad.

Forskningsintresset rör barns perspektiv på bilderböcker för barn, samt vad undervisning om bilderböcker kan innebära i förskola.

Licentiatuppsatsen (2018) är en variationsteoretisk studie, en monografi, om vad som med barns perspektiv blir möjligt att urskilja och erfara av det mångfacetterade fenomenet skugga i samtal utifrån utvalda barnböcker som handlar om skugga på olika sätt.

I det fortsatta avhandlingsarbetet omarbetas licentiatuppsatsens resultat till två vetenskapliga artiklar (1. & 2.). Därtill genomförs två nya variationsteoretiska studier som handlar om (3.) hur barns urskiljande av bilderböcker som litterära genrer kan möjliggöras och (4.) hur barns erfarande av fakta i fiktionaliserade facklitterära bilderböcker kan möjliggöras.