Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Backman

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Backman

Anna Backman är CUL-doktorand i Humaniora med utbildningsvetenskaplig inriktning på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Göteborgs Universitet.

Anna arbetar också som lektor med inriktning mot förskola på Center för Skolutveckling, Utbildningsförvaltningen, Göteborgs stad.

Forskningsintresset rör barns perspektiv på innehåll i bilderböcker, samt vad undervisning om innehåll i skönlitteratur och faktaböcker kan innebära i förskola. Ett särskilt fokus riktas mot läsaktiviteter om naturvetenskapliga innehåll och hur barn tolkar innehåll i faktaböcker som blandar fakta och fiktion i text och illustration.

Licentiatuppsatsen (2018) är en variationsteoretisk studie om vad som med barns perspektiv blir möjligt att urskilja och erfara om skugga i samtal utifrån utvalda barnböcker som handlar om skugga på olika sätt.

Det fortsatta avhandlingsarbetet handlar om vad faktion i barns faktaböcker är, samt hur barn erfar fakta och fiktion om dinosaurier skildrat med faktion. Därtill riktas fokus mot hur undervisning kan utveckla barns förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om faktaböcker i enlighet med förskolans läroplan.