Länkstig

Anna Backman

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Backman

Anna Backman är CUL-doktorand i Humaniora med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR), Göteborgs Universitet.

Anna arbetar också som lektor på Center för Skolutveckling, Utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad.

Forskningsintresset handlar om vad som gör barns föreställningsförmåga möjlig i läsaktiviteter om bilderböcker av olika slag. Intresset är också riktat mot barns tillgång till fakta jämsides och i jämförelse med fiktion i bilderböcker.

Mitt avhandlingsarbete har arbetsnamnet "Men drakar finns väl inte?": Variationsteoretiska studier av barns föreställningsförmåga i läsaktiviteter med facklitterära och skönlitterära bilderböcker och består av fyra vetenskapliga delstudier. Avhandlingens empiriska material utgörs av fyra läsaktiviteter med femåringar om facklitterära bilderböcker om bla. dinosaurier och drakar (Delstudie I. och II.) och fyra läsaktiviteter med femåringar om bilderböcker om skugga (Delstudie III. och IV.).

Delstudie I. ‘But dragons don’t exist, do they?’: Preschoolers’ focus in determining whether a picturebook is a non-fiction or not (Backman, 2023), är publicerad i Journal of Early Childhood Literacy. Artikeln handlar om hur förskolebarn särskiljer och erfar olika sorters bilderböcker (skönlitterära och facklitterära) när de introduceras till skillnader mellan dem.

Delstudie II. Fictionalised non-fiction picturebooks for preschoolers: Children’s responses to imaginary constructs in designed reading activities (Backman, 2022) är publicerad i Children's Literature in Education. Artikeln ger svar på vad som öppnas upp för barn när sammanslagna skildringar av fakta och fiktion i fiktionaliserade faktabilderböcker separeras för dem.

Delstudie III. Shadow in children’s picturebooks: highlighting children’s perspectives (Backman, 2020) är publicerad i International Journal of Early Years Education och handlar om förskolebarns erfarande av det mångtydiga fenomenet skugga i läsaktiviteter om skugga.

Delstudie IV. When the Sun is Out of the Picture: Exploring a Variation Theory Key to Children’s Imagination in a Picturebook Reading Activity (Backman, 2023) är publicerad i specialnumret Picturebooks and Young Children: Potential, Power, and Practices i Early Childhood Education Journal. I artikeln utforskas en teoretisk idé om barns föreställningsförmåga, med utgångspunkt i ett empiriskt material om en läsaktivitet om skugga.

En kappa skrivs under 2023/2024, vars övergripande syfte är att med utgångspunkt i variationsteori och barns perspektiv, bidra med kunskap om hur barn erfar facklitterära och skönlitterära bilderböckers framställningar