Länkstig

Agneta Pihl

Universitetslektor, adjungerad

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Agneta Pihl

Jag är doktorand i Barn och ungdomsvetenskap vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Sedan hösten 2018 är jag antagen till forskarskolan CUL.

I juni 2018 tog jag min filosofie licentiatexamen och jag fortsätter på den forskning jag då presenterade. Mitt forskningsintresse riktar sig mot förskolebarns deltagande i muntliga berättaraktiviteter. I mitt avhandlingsarbete studerar jag hur barn muntligen återberättar berättelser de fått höra av sina lärare. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöker jag hur barn förstår och ger uttryck för underliggande psykologi, vilket ofta är själva poängen med en berättelse. Studiens analytiska fokus riktas mot hur de använder termer som beskriver mentala tillstånd och onomatopoetiska (ljudhärmande) uttryck