Länkstig

Sonja Sheridan

Benämning saknas

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Götebortg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sonja Sheridan

Forskningsintressen Mitt forskningsintresse är inriktat på pedagogisk kvalitet och konstruktiv konkurrens och att utifrån kunskap om detta utvärdera och utveckla förskolans och skolans kvalitet. Teoretisk hemvist är interaktionistiska perspektiv där lärandemiljön utgörs av komplexa system av samspel mellan människor, materiella resurser och pedagogiska processer som bör belysas utifrån olika perspektiv, samtidigt som de kräver vida synsätt, både när det gäller forskningsansats och metod. Forskningsobjektet innefattar därmed betingelser för lärande i förskolan och skolan, hur de bidrar till barns och ungdomars lärande, lärarens roll och den kontext inom vilket lärandet sker i relation till övergripande mål.

Undervisningsintressen Jag undervisar om pedagogisk kvalitet och konstruktiv konkurrens i relation till barns och ungdomars lärande.

Nyckelord pedagogisk kvalitet, konstruktiv konkurrens, interaktion, förskola och skola, informations- och kommunikationsteknik i förskolan