Länkstig

Liss Kerstin Sylvén

Professor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 235
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Liss Kerstin Sylvén

Forskningsintressen Som språkvetare i engelska arbetar jag framför allt med frågor som rör språkinlärning är intresserar mig specifikt för språk- och ämnesintegrerad utbildning (på engelska Content and Language Integrated Learning – CLIL), där engelska används som undervisningsspråk i icke-språkliga skolämnen, samt utbredning och effekter av så kallad fritidsengelska, alltså engelska som barn och ungdomar kommer i kontakt med utanför skolans väggar. Just nu leder jag det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Unga Svenskar och Engelska där vi undersöker vilka kontakter med och kunskaper i engelska 3-7-åringar i Sverige har (se vidare https://www.gu.se/forskning/unga-svenskar-och-engelska-use).

Utbildningsintressen Jag föreläser om min forskning inom ramen för lärarutbildningen samt inom forskarutbildningen. Jag är för närvarande huvudhandledare för Clara Palm (inom ramen för forskarskolan SEMLA https://www.isd.su.se/semla-forskarskola-i-l%C3%A4rande-undervisning-och-bed%C3%B6mning-i-svenska-och-engelska), och Marta Segura Hudson, samt biträdande handledare för Jessica Nilsson (antagen i forskarskolan CUL cul.gu.se/CUL+forskarskola).

Nyckelord CLIL; extramural engelska; andraspråksinlärning; motivation; individuella skillnader; vokabulärinlärning.