Bild
Bild på Pia Williams, Mona Lundin, Annika Lantz-Anderson och Ewa Skantz Åberg.
Pia Williams, Mona Lundin, Annika Lantz-Anderson och Ewa Skantz Åberg.
Foto: Carl-Magnus Höglund
Länkstig

Forskare ska undersöka lärares digitala kompetens

Publicerad

Ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet ska undersöka vilken professionell digital kompetens lärare i förskoleklassen behöver för att kunna stödja elevernas utveckling av digitala förmågor. Delar av projektet kommer att ske i samarbete med lärare.

Flera utbildningsreformer har de senaste åren förtydligat kraven på skolans digitalisering och elevernas utveckling av digitala förmågor. Det gäller inte minst förskoleklassen där arbete med digitala verktyg och medier ingår som centralt innehåll. Syftet med forskningsprojektet är att förstå vilken professionell kompetens lärare behöver för att uppfylla detta.

– Det räcker inte med att lärare använder sin vardagliga digitala kompetens. Det krävs något mer för att undervisa om och med digitala verktyg, för att kunna utnyttja de möjligheter som digitalisering erbjuder och att stötta ett barns utveckling av digitala förmågor säger Annika Lantz-Andersson, projektledare och professor i pedagogik.

Praktiknära forskning med utvalda skolor

Forskningsprojekt består av tre delstudier. I den första ska forskarna göra en forskningsöversikt av hur lärares professionella digitala kompetens definieras i policydokument och forskning. Den andra är en nationell enkätundersökning till lärare i förskoleklass om hur de ser på sin professionella digitala kompetens.

I den tredje delstudien ska forskningsteamet arbeta i nära samarbete med deltagande lärare i förskoleklass och planera undervisningsaktiviteter tillsammans med dem. Undervisningsaktiviteterna ska sedan videodokumenteras och videoklippen användas som underlag för analyser, diskussioner och intervjuer med lärarna.

– Vi är intresserade av lärarnas perspektiv. Vi vill se hur de arbetar med digitala verktyg i klassrummet, hur de stöttar barnen och hur de beskriver vilken kompetens de behöver, säger Pia Williams, professor i barn- och ungdomsvetenskap.

Kritiska aspekter av lärares digitala kompetens

Forskningsteamet kommer också att titta på eventuella skillnader mellan pojkar och flickors utrymme i arbetet med digitala verktyg.

– Vi vill undersöka om det finns skillnader i hur lärare pratar, instruerar och stöttar pojkar och flickor säger Mona Lundin, docent i pedagogik.

Forskningsprojektet ska pågå i tre år. När det är klart är förhoppningen att man ska veta mer om vilken kompetensutveckling lärare i förskoleklass behöver.

– Vi vill förstå vilka de kritiska aspekterna i lärarnas digitala kompetens är. När vi vet det är det möjligt att ge indikationer gällande den kompetensutveckling som lärare behöver för att kunna arbeta med digitala verktyg på det sätt som är avsett i styrdokumenten, fastslår Ewa Skantz Åberg, postdoktor.

Lärares professionella digitala kompetens

Forskningsprojektet Lärares professionella digitala kompetens har beviljats ca 4 500 000 kronor av Vetenskapsrådet. Det har nyligen inletts och ska pågå till 2022. I forskningsteamet ingår Annika Lantz-Andersson, Mona Lundin, Pia Williams och Ewa Skantz Åberg. Läs mer om projektet här.