Länkstig

Kajsa Hansen Yang

Professor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 432
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Kajsa Hansen Yang

Forskningsintressen Mitt främsta forskningsintresse är skolans likvärdighet och resultatskillnad. En av de frågor som jag försöker besvara är varför det finns stora skillnader mellan skolors resultat i vissa länder medan de är små i andra. Elevers sociala bakgrund betyder också olika mycket för deras studieresultat i olika länder. Det svenska skolsystemet och samhälle har, liksom de i många andra länder, genomgått betydande förändringar. Frågan om hur dessa förändringar påverkar likvärdigheten i skolan har blivit en oundviklig utvidgning i min forskning under de senaste åren.

För att besvara sådana frågor har jag utnyttjat datamaterial från stora internationella och nationella undersökningar, till exempel PIRLS, TIMSS, PISA och UGU. De storskaliga datamaterialen kräver särskilda analytiska ansatser, t.ex. flernivåanalys och latent variabelmodellering. Metodutveckling inom detta område har blivit ett annat av mina huvudintressen.

Undervisningsintressen Metoder inom pedagogisk mätning och grundläggande och avancerad statistik är ett viktigt område i min undervisning. Det utbildningssociologiska området är också intressant, särskilt frågor om sociala och utbildningsmässiga ojämlikheter i ett internationellt perspektiv.

Nyckelord likvärdighet, komparativ pedagogik, utbildningssociologi, effekter av social bakgrund, pedagogiska mätningar, flernivåanalys, latenta variabler, strukturell ekvationsmodellering

Researchgate

Forskningsmiljöer och projekt

Forskning om Utbildningsresultat (FUR)

School, learning and mental health: determinants, consequences and prevention of school failure (SLANT)

Co-Constructing Mathematics Motivation in Primary Education. A Longitudinal Study in Six European Countries (MathMot)

Quantitative Research Methods in Education (QRM)

Changes in the compensatory abilities in supporting academic resilience in Swedish schools over time (COMPASS)

Changes in Opportunity to Learning: Trends in Swedish Pupils’ Outcomes in International Large-scale Survey Studies over Time (CHOICE).

Changes in educational policy for Swedish upper secondary school during two decades: Consequences for distribution of school resources, recruitment and outcomes (CHANCE)

CESS: Causes and Effects of School Segregation in Swedish Schools

Organizational Differentiation and Educational Inequality in Different School Systems.

SOLO - Sambandet mellan social bakgrund och läsprestation i olika länder