Länkstig

Hadi Valadi

Forskare

Avd för reumatologi och inflammationsforskning
Besöksadress
Guldhedsgatan 10
51346 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Hadi Valadi

Mitt namn är Hadi Valadi och jag är molekylärbiolog. År 2003 disputerade jag i Kemi & molekylärbioteknik vid Chalmers tekniska högskola, Avd. för Molekylär Bioteknik, under ledning av professor Lena Gustanfsson. Under denna period studerade jag funktionella analysen av tre iso-enzymer (Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) som tillhör övre delen av glykolysen.

Mellan 2004 och 2007 gjorde jag PostDoc studier, vid avd. för invärtesmedicin, under ledning av professor Jan Lötvall som handlade om kommunikationen mellan celler via extracellulära vesiklar, s.k. exosomer. Under denna period upptäckte vi att dessa vesiklar (exosomer) transporterar bl.a. RNA mellan olika celler. Vi upptäckte att olika celler skickar genetiskt material (RNA) till varandra genom att packa det i exosomer.

Efter PostDoc- studierna (2008 fram till nu) fortsatte jag att studera exosomalt RNA vid avd. för reumatologi och inflammationsforskning. Nu försöker vi att ta reda på mekanismen med vilket vissa RNA-molekyler hamnar i exosomer, samt hur denna mekanism kan användas för att införa terapeutiska RNA i dessa vesiklar.

Mer om Hadi Valadis forskning