Länkstig

Anders Palmquist

Professor

Avd för
biomaterialvetenskap
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe 20
41346 Göteborg
Postadress
Box 412
40530 Göteborg

Om Anders Palmquist

Anders Palmquist försvarade sin doktorsavhandling med titeln ”On a novel technique for preparation and analysis of the implant surface and its interface to bone” 2008. Sedan dess så har han fortsatt utvecklingsarbetet med analytiska tekniker för att bättre förstå hur ben binder till implantatytan. Hans forskningsintresse är att korrelera den biomekaniska funktionen med strukturen och den kemiska sammansättningen i gränszonen mellan implantatyta och benvävnad.

Forsknings intressen: •Högupplösande och multidimensionella analystekniker för att utvärdera gränszonen mellan implantat och vävnad på nanoskala •Biomekanik och tekniker för biomekanisk utvärdering •Korrelerande mikroskopitekniker för att förstå osseointegrationen från makro till nanoskala