Länkstig

Toshima Parris

Forskare

Avd för
onkologi
Besöksadress
Blå stråket 2 su/jubileusklin
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Toshima Parris

Forskningsområde Kombinationsbehandling för bröstcancer och äggstockscancer: translationell forskning.

Forskningsmiljö Toshima Parris arbetar i en multidisciplinär forskargrupp bestående av molekylärbiologer, genetiker, sjukhuspersonal (onkologer, patologer, kirurger, BMA) och doktorander. Forskningen bedrivs vid Sahlgrenska akademin (Avd. för onkologi och Sahlgrenska Centrum för cancerforskning).

Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen hos kvinnor med över 10000 nya fall diagnostiserade årligen i Sverige och ca 2 miljoner nya fall i världen. Tidig upptäckt (screeningprogram) och bättre behandlingar har generellt förbättrat både 5-års överlevnad (90% i Sverige) och prognos (80% blir botade). Cirka 20% av nyinsjuknade bröstcancerpatienter drabbas emellertid av s.k. trippelnegativ bröstcancer (TNBC), en mycket aggressiv form av bröstcancer där behandlingsalternativen är begränsade till kirurgi, cellgifter och strålterapi. Dessutom svarar patienter med TNBC olika på cellgifter, har lägre nytta av strålterapi samt högre risk av återfall (30% av TNBC patienter får tillbaka cancern inom 3 år). Målet med detta forskningsprogram är att i olika djurmodell (i.e. zebrafiskar och möss) klargöra effekten av olika behandlingsformer på TNBC avseende celldöd, risk för återfall samt för tumörspridning. Genom att kartlägga TNBC som utvecklar resistens mot behandling kommer vi därmed kunna förutspå känslighet för specifika behandlingar. Genom en ökad förståelse för de mekanismer som leder till resistens vid olika behandlingar för TNBC patienter hoppas vi kunna identifiera målmolekyler som kan förutspå svar på behandling. Projektet kan sammantaget bidra till utveckling av individanpassad terapi för TNBC patienter.

Nuvarande gruppmedlemmar

 • Maxim Olsson, doktorand
 • Slavica Janeva, postdoktor
 • Jenny Nyqvist-Streng, postdoktor
 • Sithumini Sarathchandra, Masters student

Finansiärer

 • King Gustav V Jubilee Clinic Research Foundation
 • Familjen Knut och Ragnvi Jacobsson
 • Assar Gabrielsson Research Foundation for Clinical Cancer Research
 • Sahlgrenska University Hospital Research Foundation
 • Magnus Bergvall Research Foundation
 • Wilhelm och Martina Lundgren Research Foundation
 • Åke Wiberg Research Foundation
 • The Swedish Society of Medicine
 • Anna-Lisa och Bror Björnsson Research Foundation
 • Cancer- och Allergifonden

Utmärkelser

Hedersmedlem

 • The European Association for Cancer Research (EACR)
 • Swedish Association of Scientists (Naturvetarna)
 • Swedish Association of Scientists at the University of Gothenburg (Naturvetarna vid GU)
 • Swedish Society of Medicine (Svenska Läkaresällskapet)
 • Radiation Research Society (RADRES)
 • American Association of Cancer Research (AACR)

Editorsuppdrag

 • Associate Editor: BMC Cancer, Journal of Ovarian Research, Frontiers in Medicine, Frontiers in Genetics (Cancer Genetics and Oncogenomics), Frontiers in Oncology (Breast Cancer)
 • Topic Editor: Diagnostics

Populärvetenskapliga artiklar

 • Parris TZ. Bröstcancerpatientens tumör innehåller prognostisk information. Onkologi i Sverige 02-2014, 72-78.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0834-5540