Länkstig

Gergely Katona

Professor

Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
1213
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Gergely Katona

Strukturbiologi

Vi har ännu begränsad kunskap om molekylers rörelser i verkligheten, och den befintliga kunskapen bygger främst på statiska strukturer och simuleringar. Vårt forskningsarbete syftar till att visualisera realtidsrörelserna hos proteinmolekyler, observera deras tillstånd och undersöka hur dessa rörelser möjliggör deras funktion. En av de metoder vi använder oss av är röntgenkristallografi, där proteinmolekylerna bestrålas. Strålningen fungerar som ett avancerat mikroskop som avslöjar molekylernas spridningsmönster. Genom att analysera dessa mönster kan vi erhålla information om både deras struktur och dynamik. I vår forskargrupp fokuserar vi särskilt på studier av proteinet survivin, som spelar en viktig roll vid cancersjukdomar och inflammation. För mer information om vår forskning, besök gärna vår hemsida på http://katonalab.eu.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Gergely Katona inledde sitt arbete med AI-relaterade verktyg för mätning av kristallografiska data. Detta specialiserade vetenskapsområde har stora tillämpningar inom tidsupplöst strukturbestämning och enkelvåglängds anomalt diffraktion (SAD). Gergely använde också avancerade bayesianska metoder för mer korrekt och effektiv dataanalys inom biomedicinska experiment som exempelvis mikroskals-termofores (MST), biolager-interferometri (BLI) och kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR), för att till exempel förutsäga hur dessa experiment utvecklas över tid eller med förändringar i ligandkoncentration. Andra spännande tillämpningar av artificiell intelligens inom biomedicin rör cancer och inflammatoriska sjukdomar. Fokus ligger på proteinet survivin som spelar en avgörande roll i olika sjukdomar. Genom att använda neurala nätverk kunde Gergely identifiera peptider som bäst kan interagera med survivin, vilket möjliggör utveckling av effektivare behandlingar. Detta arbete har lett till registrering av ett första patent, relaterat till upptäckten av lämpliga peptider som riktar sig mot specifika proteiner och biologiska funktioner, och förutsägelsen av lämplighet hos mutationer.

Gergely är ordförande i programrådet för kemi och fungerar som huvudexaminator för ämnet kemi. Utöver detta undervisar Gergely i flera kurser, inklusive:

  • KEM350: Design och produktion av biomolekyler.
  • KEM360: Biomolekylär struktur och dynamik.
  • KEM011: Grundläggande kemi.
  • KER210: Analytisk farmaceutisk kemi.
  • KMB056: Molekylär bioteknik.

Gergely är också aktiv som handledare för doktorander, magister- och kandidatstudenter, med särskilt fokus på metodutveckling. Dessutom ansvarar Gergely för att granska ansökningar till iNEXT-nätverket och till EMBL Hamburg.