Länkstig

Khalil Helou

Forskare

Avd för
onkologi
Telefon
Fax
031-41 32 90
Besöksadress
Medicinaregatan 1G
41390 Göteborg
Postadress
Cancercentrum Box 425
405 30 Göteborg

Om Khalil Helou

Forskningsområde: Prognostiska biomarkörer som nya behandlingsredskap mot aggressiv äggstockscancer : translationell forskning.

Forskningsmiljö: Forskningen bedrivs vid Sahlgrenska Center för cancerforskning som består av ett 20 tal olika forskagrupper (forskare, kliniker, doktorander, postdoktorer). Cancercentrum är väl utrustad med moderna gemensamma utrustningar. Djurförsök utförs vid EBM (Laboratoriet för Experimentell Biomedicin). Gruppen består av seniora forskare (Khalil Helou (genetiker), Anikó Kovács (patolog), Lars Ny (onkolog), Per Karlsson (onkolog), och Toshima Parris (molekylärbiolog)), doktorander (Peter Larsson, Luaay Aziz, Elisabeth Werner Rönnerman och Axel Tullberg), BMA (Emman Shubbar/Daniella Pettersson). Gruppen har omfattande samarbete med andra forskare såsom onkologer (Zakaria Einbeigi), biostatistiker (Szilard Nemes vid Astra Zeneca), statistiker (Erik Holmberg). Tillsammans med våra samarbetspartners har vi en bred kunskap och expertis inom kliniken och labbet.

Projekt: Äggstockscancer är den gynekologiska cancersjukdom som har högst dödlighet. De ofta diffusa symtomen leder till diagnos i ett sent skede. Förbättrade kunskap genom centralisering av tumörkirurgin och nyerövrad kunskap om behandlingssvar har medfört viss förbättring av överlevnaden. Fortfarande förknippas dock äggstockscancer med mycket dålig prognos. Trots att både vaksamheten över de svårvärderade symtomen liksom kunskap om tillstånd med ökad benägenhet att insjukna (t ex ärftliga tillstånd och riskfaktorer) har ökat, saknas en väletablerad screeningmetod som möjliggör diagnostik i ett tidigt skede.

Uppskattningsvis 80% av patienterna drabbas av återfall inom 5 år efter diagnos. Bland de som återinsjuknar finns kvinnor vars återfall kommer oväntat tidigt. De har ofta en starkt försämrad prognos. De idag etablerade prognostiska faktorerna vid äggstockscancer är begränsade avseende förmåga att identifiera dessa patienter, som trots uppdaterade terapeutiska riktlinjer riskerar att drabbas av ett försämrat kliniskt utfall.

Projektet avser undersöka tumörvävnad från äggstockscancer genom att kartlägga avvikelser i arvsmassan. På så sätt kan kunskap utvinnas vad gäller tumörers uppkomst och utveckling. Målsättningen är att identifiera nya biomarkörer, som tillsammans med redan utvunnen kunskap och etablerade prognostiska faktorer mer specifikt kan indela patienterna i olika riskgrupper. Då det är känt att tumörtypens utseende kan avslöja faktorer som påverkar behandlingens inriktning kan ett ytterligare bidrag vara att markörernas potential även enklare subklassificerar (indelar) tumörerna i dess respektive histologiska undergrupper. Allt sammantaget kan möjligheter öka att individer med ”högrisksjukdom” diagnosticeras i ett tidigt skede.

Pågående doktorandprojekt

Huvudhandledare

 1. Elisabeth Werner Rönnerman
 2. Luaay Aziz

Biträdande handledare

 1. Peter Larsson
 2. Malin Larsson
 3. Charlotte Andersson
 4. Jenny Nyqvist
 5. Mikael Elvborn
 6. Sofia Saadati
 7. Axel Stenmark Tullberg

Disputerade doktorander

Huvudhandledare

 1. Elin Karlsson, PhD 2010
 2. Szilard Nemes, PhD 2012
 3. Emman Shubbar, PhD 2012
 4. Toshima Parris, PhD 2014
 5. Jana Biermann, PhD 2019
 6. Hanna Engqvist (2020)

Biträdande handledare

 1. Anna Danielsson, PhD 2005
 2. Tatjana Adamovic, PhD 2006
 3. Ahmad Hamta, PhD 2006
 4. Emil Schuler, PhD 2015
 5. Nils Rudqvist, PhD 2015
 6. Britta Langen, PhD 2015
 7. Johan Spetz, PhD 2017
 8. Viktor Sandbloms, PhD 2019

Finansiärer

 • Eurostars (Vinnova): A novel targeted treatment against ovarian cancer
 • Swedish Cancer Society : Novel prognostic and predictive biomarkers for treatment decisions in breast and ovarian cancer
 • Jk Cancer Research Foundation : Novel prognostic and predictive biomarkers for treatment decisions in breast and ovarian cancer

Editorsuppdrag

 • Associate Editor: BMC Cancer
 • Associate Editor: the Open Gene Therapy Journal

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7847-4391