Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Margareta Jernås

Pedagogisk utvecklare

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt
lärande
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
Göteborg
Rumsnummer
A1 128
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Margareta Jernås

Arbetar med Jag arbetar som pedagogisk utvecklare på PIL-enheten där jag är kursansvarig lärare på Handledning i forskarutbildning (HPE201), Breddad lärarkompetens: Handledning av uppsatser och examensarbeten (HPE304), Litteraturstudier i högskolepedagogik (HPE401), Erfarenhetsbaserade fördjupningsstudier i högskolepedagogik (HPE402) samt lärare på kursen Handledning i forskarutbildning, engelsk nätvariant (HPE201) och handledare på Högskolepedagogik 3, svensk campusvariant (HPE103).

Bakgrund Jag har arbetat på Göteborgs universitet i 25 år; på nuvarande arbetsplatsen PIL-enheten i 3 år och 22 år på Sahlgrenska akademin. Under åren på Sahlgrenska akademin disputerade jag, innehade 3-årig position som postdoc (med kortare vistelse i Kanada), blev docent 2013 och arbetade som forskare med många nationella och internationella samarbeten (56 peer review artiklar, h-index 29). Tjänstgjorde som lektor på Institutionen för Biomedicin och deltog även i Erasmus lärarutbyten i Portugal, Österrike och Irland. Medverkat i fler än 30 nationella och internationella vetenskapliga konferenser som föredragshållare eller med poster och haft fler än 50 peer reviewer uppdrag. Vidare var jag betygsnämndsledamot, genomfört ledarskapsutbildningar, varit redaktionsmedlem i fyra tidskrifter, medlem i nätverken ”Nätverk IT-pedagogik SA” samt Biomedicinska institutionens representant i ”Nätverket för pedagogisk utveckling”. Jag har undervisat vid Göteborgs universitet sedan 1989 och varit kursansvarig, lärare och handledare på en rad olika kurser på grund- och avancerad nivå. Utformat och ansvarat för forskarutbildningskurser, anordnat användarmöten mellan GU och Chalmers, handlett ett 30-tal kandidat- magister- och masterstudenter, handlett flera pedagogiska projektarbeten inför ansökan om docentur samt varit bihandledare för 6 doktorander. Vid ett flertal tillfällen, mellan 2000-2017 varit inbjuden föreläsare till patientföreningar och företag. Började arbeta på PIL-enheten 2012 och haft varierande uppdrag med omfattning upptill 30% tjänstgöring, och sedan 2017 anställd på 100%. Deltar i ”Nätverket för aktivt lärande och ALC” och har varit ledamot i Enhetsrådet 2015-2018 och i PIL-enhetens redaktionskommitté.

Pågående utvecklingsarbeten och uppdrag Ledamot i utskottet för forskarutbildningen Involverad i utformandet och genomförandet av en introduktionskurs i högskolepedagogik för Konstnärliga fakulteten. Involverad i utformandet av den 6-åriga läkarutbildningen, GU. Genomfört en enkätundersökning för undervisande kollegor på lärosätet, vilka deltagit i PIL-enhetens högskolepedagogiska kursverksamhet under perioden 2008-2018. Enkäten har besvarats av 761 kursdeltagare och ett utkast av rapporten har presenterats för Utbildningsnämnden. Färdigställande av rapporten är pågående. Deltar i Swednets nationella kurs "Att arbeta strategiskt med högskolepedagogisk utveckling med projektet: "Ten years after… efter genomförd högskolepedagogisk utbildning betonas vikten av kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte”.