Länkstig

Emilia Rung

Sektionschef

Sektionen för
ledningsstöd
Besöksadress
Universitetsplatsen 1
411 24 Göteborg
Postadress
Box 100
405 30 Göteborg

Sektionschef GF

Universitetsledningens
stab
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Emilia Rung

Chef för sektionen för ledningsstöd. Ger stöd till universitetsledningen i olika frågor. Är sekreterare i rektors ledningsgrupp, ledningsrådet och rådet för prövning av avvikelser från god forskningssed. Arbetar med kvalitetssäkring av universitetsgemensamma styrdokument.