Länkstig

Erik Andersson

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Fax
031-786 49 10
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
C313
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Erik Andersson

Brittisk podcast om Coronakrisen och min senaste bok Reconstructing the Global Political Economy, an analytical guide här

Jag tog min magisterexamen i Internationella relationer våren 1994. Samma år började jag på min avhandling om finansmarknader och globalisering ur ett fenomenologiskt och poststrukturalistiskt perspektiv. Under min forskarutbildning och efter doktorsexamen i januari 2003 undervisade jag i Umeå, Göteborg, Halmstad och Linköping inom statsvetenskap, krishantering, utvecklingsstudier och internationella relationer. Sedan 2008 är jag anställd som lektor vid Institutionen för globala studier på avdelningen för Freds och utvecklingsforskning.

Forskningsområden Min forskning rör sig i ett poststrukturalistiskt teoretiskt landskap, primärt med fokus på Global politisk ekonomi.

Pågående forskning Våren 2020 kom min senaste bok Reconstructing the Global Political Economy - an Analytical Guide ut på Bristol University Press.

Undervisning Mina huvudsakliga undervisningsområden är globala studier, internationella relationer, internationell politisk ekonomi och utvecklingsekonomi. Jag är utbildningsledare för Kandidatprogrammet i globala studier där mycket av min undervisning sker. Jag handleder såväl kandidatstudenter som doktorander i deras olika forskningsprojekt.