Breadcrumb

Margareta Jernås

Educational Developer

PIL Pedagogical Development & Interactive
Learning
Visiting address
Västra Hamngatan 25
Göteborg
Room number
A1 128
Postal address
Box 300
40530 Göteborg

About Margareta Jernås

Arbetar med Jag arbetar som pedagogisk utvecklare på PIL-enheten där jag är kursansvarig lärare på Handledning i forskarutbildning (HPE201), Breddad lärarkompetens: Handledning av uppsatser och examensarbeten (HPE304), Litteraturstudier i högskolepedagogik (HPE401), Erfarenhetsbaserade fördjupningsstudier i högskolepedagogik (HPE402) samt lärare på kursen Handledning i forskarutbildning, engelsk nätvariant (HPE201) och handledare på Högskolepedagogik 3, svensk campusvariant (HPE103).

Bakgrund Jag har arbetat på Göteborgs universitet i 25 år; på nuvarande arbetsplatsen PIL-enheten i 3 år och 22 år på Sahlgrenska akademin. Under åren på Sahlgrenska akademin disputerade jag, innehade 3-årig position som postdoc (med kortare vistelse i Kanada), blev docent 2013 och arbetade som forskare med många nationella och internationella samarbeten (56 peer review artiklar, h-index 29). Tjänstgjorde som lektor på Institutionen för Biomedicin och deltog även i Erasmus lärarutbyten i Portugal, Österrike och Irland. Medverkat i fler än 30 nationella och internationella vetenskapliga konferenser som föredragshållare eller med poster och haft fler än 50 peer reviewer uppdrag. Vidare var jag betygsnämndsledamot, genomfört ledarskapsutbildningar, varit redaktionsmedlem i fyra tidskrifter, medlem i nätverken ”Nätverk IT-pedagogik SA” samt Biomedicinska institutionens representant i ”Nätverket för pedagogisk utveckling”. Jag har undervisat vid Göteborgs universitet sedan 1989 och varit kursansvarig, lärare och handledare på en rad olika kurser på grund- och avancerad nivå. Utformat och ansvarat för forskarutbildningskurser, anordnat användarmöten mellan GU och Chalmers, handlett ett 30-tal kandidat- magister- och masterstudenter, handlett flera pedagogiska projektarbeten inför ansökan om docentur samt varit bihandledare för 6 doktorander. Vid ett flertal tillfällen, mellan 2000-2017 varit inbjuden föreläsare till patientföreningar och företag. Började arbeta på PIL-enheten 2012 och haft varierande uppdrag med omfattning upptill 30% tjänstgöring, och sedan 2017 anställd på 100%. Deltar i ”Nätverket för aktivt lärande och ALC” och har varit ledamot i Enhetsrådet 2015-2018 och i PIL-enhetens redaktionskommitté.

Pågående utvecklingsarbeten och uppdrag Ledamot i utskottet för forskarutbildningen Involverad i utformandet och genomförandet av en introduktionskurs i högskolepedagogik för Konstnärliga fakulteten. Involverad i utformandet av den 6-åriga läkarutbildningen, GU. Genomfört en enkätundersökning för undervisande kollegor på lärosätet, vilka deltagit i PIL-enhetens högskolepedagogiska kursverksamhet under perioden 2008-2018. Enkäten har besvarats av 761 kursdeltagare och ett utkast av rapporten har presenterats för Utbildningsnämnden. Färdigställande av rapporten är pågående. Deltar i Swednets nationella kurs "Att arbeta strategiskt med högskolepedagogisk utveckling ” med projektet: "Ten years after… efter genomförd högskolepedagogisk utbildning betonas vikten av kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte”.