Länkstig

Karin Ekström

Forskare

Avd för kirurgi
Telefon
Besöksadress
Krefting Research Center/Sahlgrenska Cancer Center Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg
Postadress
Box 424
40530 Göteborg

Om Karin Ekström

Karin Ekström har studerat på det Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet vid Göteborgs Universitet. 2004 fick hon sin magisterexamen i farmaceutisk biovetenskap. Karin Ekström fortsatte sina studier som doktorand vid Göteborgs Universitet och disputerade 2008 med avhandlingen ”Exosomal Shuttle RNA”. Mellan 2009 och 2019 arbetade Karin som post doc och forskare på avdelningen för Biomaterialvetenskap där hon studerade extracellulära vesiklar/exosomer och deras roll vid inflammation och regeneration. Nu är Karin Ekström anställd som forskare vid avdelningen för Kirurgi med huvudsakligt forskningsfokus på cancer och extracellulära vesiklar/exosomer.