Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jörgen Lundälv

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D319
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jörgen Lundälv

Kompetensområden Socialt arbete, socialpolitik, forskning om funktionsnedsättningar, delaktighet, tillgänglighet, användbarhet, trygghet, mobilitet och sociala livsvillkor, skadeforskning, stödformer och copingstrategier.

Forskningsintresse Funktionshinderspolitik, välfärdspolitiska utvecklingslinjer, socialpolitik, funktionsnedsättningar, opinionsbildning i socialt arbete, social mobilisering, hem- och boendemiljöer/bostadsstöd.

Forskningen är främst inriktad på följande områden inom socialt arbete och socialpolitik:

1. Socialpolitik och funktionshinderpolitik. Socialt arbete på samhällsnivå. Opinionsbildningens betydelse inom socialt arbete och socialpolitik.

2. Fysiska funktionsnedsättningar, delaktighet, tillgänglighet, användbarhet, mobilitet, förflyttning, säkerhet samt sociala livsvillkor. 3. Stöd och stödformer för personer som utsatts för trauma och förvärvade funktionsnedsättningar. 4. Säkerhet i hem- och i fritidsmiljöer för personer med funktionsnedsättningar (fysiska, psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Uppdrag ◾Styrelseledamot (ordinarie) i Forskningsdelegationen vid Svenska Läkaresällskapet (SLS) i Stockholm sedan 2016- ◾Vetenskaplig sekreterare (2011- ) och associerad ledamot (1999- ) i sektionen trafikmedicin i Svenska Läkaresällskapet (SLS) i Stockholm. Avslutade forskningsprojekt

◾Projekt om säkerhet i hem- och i fritidsmiljöer för personer med funktionsnedsättningar. Projektet som är multidisciplinärt ingick i forskningsprogrammet ”Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö” och genomfördes vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers Arkitektur) i Göteborg under åren 2014-2018. Projekt finansierades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).   Undervisning och handledning

Jörgen Lundälv undervisar sedan år 2002 vid Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet. Han undervisar sedan 2018 även på flera olika kurser bland annat inom Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen. Han handleder studerande vid skrivandet av C-uppsatser och Master-uppsatser på institutionen. Han handleder också en doktorand vid Sahlgrenska akademin (kirurgi).

Gästforskare

Jörgen Lundälv är även docent i trafikmedicin (sedan 2007-) vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, vid Umeå universitet.

www.umu.se/personal/jalu0004/

 

Forskningshemsida:

lundalvtrafficmedicine.dinstudio.se

 

Ingång till ResearchGate:

www.researchgate.net/profile/Joergen_Lundaelv

 

Twitter:

twitter.com/jorgenlundalv 

 

 

 

Fler publikationer

Antalet publikationer som visas på denna sida är begränsat. Besök Göteborgs Universitets publikationsdatabas (GUP) för att söka efter fler publikationer.