Länkstig

Institutionen för socialt arbete

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

Fax
031-786 18 88
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg
Leveransadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
411 23 Göteborg


Om Institutionen för socialt arbete

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/socialtarbete

Institutionen för socialt arbete är en arbetsplats för drygt 130 personer; forskare, lärare, doktorander och administratörer. Varje år har vi drygt 1 000 studenter i utbildning genom våra kurser och program på grund- avancerad och forskarnivå. Här finns socionomprogrammet – ett av de mest eftersökta högskoleprogrammen i Sverige. Institutionen erbjuder också uppdragsutbildningar i nära samverkan med yrkesverksamma inom socialt arbete.

Den forskning som bedrivs vid institutionen innefattar en mängd forskningsprojekt som behandlar sociala problem och fenomen, sociala processer och det sociala arbetets villkor. Inom ramen för dessa teman verkar ett stort antal doktorander och forskare med olika teoretiska och metodologiska inriktningar.

Institutionen har en omfattande samverkan med omgivande samhälle och arbetsliv och deltar i ett flertal samrådsorgan inom det sociala yrkesfältet. En viktig bas för samverkan är också det samarbete som utvecklats via de fältförlagda socionomklasserna i stadsdelarna Västra Hisingen och Angered. Institutionen är också värdinstitution för Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen.