Länkstig

Daniel Ståhl

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23-25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Daniel Ståhl

Bakgrund

Jag är utbildad socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag har även en filosofie master-examen i socialt arbete. Som yrkesverksam har jag min bakgrund i hälso- och sjukvården som kurator där jag har träffat många personer med olika neurologiska sjukdomar samt olika former av funktionsnedsättning. En vanlig orsak till kontakten med dessa personer har varit svårigheter som de möter i relation till samhället, vad som vanligen beskrivs som funktionshinder. Utifrån de erfarenheterna har intresset för att forska om och motverka funktionshinder utvecklats.

Forskningsintressen

  • Funktionshinder
  • Personer som lever med kronisk sjukdom
  • Hälso- och sjukvårdskuratorns arbete och kunskapsutnyttjande

Avhandlingsprojekt

Avhandlingen handlar om funktionshinder som erfars av personer som lever med multipel skleros (MS) vilken är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i Sverige. MS är en sjukdom som kan ge upphov till en stor mängd olika symptom och funktionsnedsättningar. Majoriteten av de som diagnostiseras med MS är mellan 20-40 år. Sjukdomen är kronisk och i dagsläget finns enbart behandlingar som bromsar sjukdomsförloppet. Därmed är MS en sjukdom som finns hos en varierad del av befolkningen.

Avhandlingens två första artiklar är publicerade under open access-licens vilket innebär att de kostnadsfritt är tillgängliga för alla. Länkar till artiklarna finns under fliken Publikationer nedan.

Forskningssamarbeten

Sedan 2022 är jag anknuten till Emilie Fribergs forskargrupp vid klinisk neurovetenskap, avdelning försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm.

Nätverk (Research networks)

  • Medlem i forskarnätverket NORM (Normalitet – Omsorg – Rättigheter – Makt), Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
  • Medlem i Svenska nätverket för funktionshinderforskare, SNHF.
  • Medlem i forskningsplattformen Socialt arbete, hälsa och ohälsa, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
  • Medlem i Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård.

Länkar

ResearchGate

Google Scholar