Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Daniel Ståhl

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23-25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Daniel Ståhl

Bakgrund

Jag är utbildad socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag har även en filosofie master-examen i socialt arbete. Som yrkesverksam har jag min bakgrund i hälso- och sjukvården som kurator där jag har träffat många personer med olika neurologiska sjukdomar samt olika former av funktionsnedsättning. En vanlig orsak till kontakten med dessa personer har varit svårigheter som de möter i relation till samhället, vad som vanligen beskrivs som funktionshinder. Utifrån de erfarenheterna har intresset för att forska om och motverka funktionshinder utvecklats.

Forskningsintresse

Funktionshinder är mitt primära forskningsintresse.

Avhandlingsprojekt

Avhandlingen handlar om funktionshinder för personer med den neurologiska sjukdomen Multipel skleros (MS). MS är en sjukdom som kan ge upphov till en stor mängd olika symptom och funktionsnedsättningar. Majoriteten av de som diagnostiseras med MS är mellan 20-40 år. Sjukdomen är kronisk och i dagsläget finns enbart behandlingar som bromsar sjukdomsförloppet. Därmed är MS en sjukdom som finns hos en varierad del av befolkningen.

Den första delstudien är en scoping study (litteraturöversikt) och pågår för närvarande. Senare delstudier är tänkta att bestå av kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ enkätstudie.

Nätverk

Medlem i forskarnätverket NORM (Normalitet – Omsorg – Rättigheter – Makt), Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.