Länkstig

Catharina Thörn

Professor

Avdelningen för
kultur
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E230A
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Catharina Thörn

Jag disputerade i sociologi 2004 med avhandlingen Kvinnans plats(er) – bilder av hemlöshet utgiven av Egalité. I denna anlade jag ett kultursociologiskt perspektiv på kvinnor och hemlöshet. Jag analyserade diskurser om hemlöshet – hos myndigheter, frivilligorganisationer och hos de kvinnor som kategoriserades som hemlösa. Jag visade i min avhandling hur bilder av hemlöshet var kopplade till kulturella föreställningar om hem, kön, normalitet och fattigdom.

Sedan dess har jag fördjupat mig i frågor som rör stadsutveckling, offentlighet, makt och motstånd. Min vetenskapliga och pedagogiska utveckling sedan avhandlingen har i hög grad handlat om att förvalta och utveckla den tidiga brittiska kulturstudietraditionen - en kritiskt och politiskt engagerad forskning som verkar i det offentliga och utvecklar nya metoder för undervisning och forskningens roll i offentligheten. Den tidiga Birminghamskolans arbete var tydligt förankrat i den lokala kontexten – arbetet med den klassiska boken Policing the Crisis växte fram genom att några av författarna också arbetade i lokalsamhället med marginaliserade ungdomar. Då jag kommer från sociologin har min tyngdpunkt legat på att analysera sociala förändringsprocesser där makt har en central roll. Under min tid som forskare har jag varit lokaliserad i Göteborg, jag har gjort mycket av min forskning om Göteborg och har också verkat i den lokala offentligheten. I det studier som jag har gjort har jag bland annat försökt fördjupa förståelsen av teoretiska begrepp såsom gentrifiering och entreprenörsurbanism genom att pröva dom emot och utveckla dem i relation till ingående studier av förändringen av Göteborg.

Tillsammans med kollegor från runt om i världen var jag med och startade tidskriften Radical Housing Journal som utkom med sitt första nummer 2019.

https://radicalhousingjournal.org/issue/

Pågående forskningsprojekt

”För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden”. Finansierat av Formas. Med Torun Österberg och Helena Holgersson.

”Att styra staden mot hållbarhet – konfliktytor, motsättning och spänningar.” Finansierat av Formas. Med Ulrika Lundqvist.

Undervisning:

Jag undervisar i huvudsak på kandidatprogrammet Kultur och Masterprogrammet Kultur och Demokrati. Där har jag kursansvarig för kurser som tematiserar relationen mellan kultur, demokrati, makt och social förändring.

Podcast:

Tillsammans med min kollega Tobias Pontara driver jag podcasten Filmvärldar – en podd om filmen, världen, konsten och livet.

Publikationer:

Monografier

Franzén, Mats, Hertting, Nils & Thörn, Catharina (2016) Stad till Salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde. Göteborg, Daidalos.

Despotovic Katarina & Thörn, Catharina (2015) Den urbana fronten. En dokumentation av makten över staden. Stockholm: Arkitektur Förlag.

Thörn, Catharina (2004) Kvinnans plats(er). Bilder av hemlöshet. Stockholm:Ègalité.

Redaktör för bok

Mayer, Margit, & Thörn, Catharina, Thörn, Håkan (2016) Urban Uprisings. Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. (ed with Margit Mayer och Håkan Thörn). London: Palgrave.

Thörn, Catharina & Holgersson, Helena (red) (2014) Gentrifiering. Lund: Studentlitteratur

Thörn, Catharina (2010) (editor with Holgersson, Thörn & Wahlström) Göteborg utforskat. Studier av en stad i förändring. Göteborg Glänta

Thörn, Catharina (2010)(editor with Holgersson, Thörn & Wahlström) Researching Gothenburg. Essays in a changing city. Göteborg: Glänta

Eriksson Baaz, Maria, Thörn, Catharina, Thörn Håkan (1999) Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora:Nya Doxa

Redaktör för tidskrift

Radical Housing Journal “Interrogating structures, struggles and subjectivities of rent” 1:2 2019

Cocina Camilla, Ferreri Mara, Garcia-Lamarca Melissa, Palmer Samantha Jasmine & Thörn Catharina (2019) “Editorial: Interrogating structures, struggles and subjectivities of rent” I Radical Housing Journal 1:2

Fack-granskade orginalartiklar

Hertting, Nils, Thörn, Catharina & Franzén, Mats (kommande). “Normalizing entreprenurial urbanism through sly de-politicization: city-centre development in Göteborg and Stockholm” International Journal of Urban and Regional Research.

Thörn, Catharina & Thörn, Håkan (2017) “Swedish cities now belong to the most segregated in Europe”, Sociologisk Forskning, 54(4) 293-296

Thörn, Catharina & Holgersson, Helena (2016) “Revisiting the urban frontier trough the case of New Kvillebäcken, Gothenburg” i City – analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 20(5), s. 663-684

Thörn, Catharina (2011) “Soft strategies of exclusion. Strategies of ambience and control of public space in Gothenburg”. In Urban Geography Vol 32:7 989-1008

Thörn, Catharina (2011) ”Spotcity: a arte e a politica do espaco public” in Forum Sociologicio Vol 21. 43-53

Löfstrand, Cecilia & Thörn, Catharina (2004) ”The construction of gender and homelessness in Sweden” Open House international, Vol.29 No.2. 6-13

Thörn, Catharina (1999) "Det motsägelsefulla utanförskapet.” Socialvetenskaplig Tidskrift, Vol. 6:4 293-312

Kapitel i redaktörsgranskade böcker

Thörn, Catharina (2020) “‘We’re not moving’ - Solidarity and Collective Housing Struggle in a Changing Sweden” I Krase, Jerome, DeSena, Judith N. (Eds.) Gentrification around the world. Gentrifiers and Displaced. London:Palgrave

Thörn, Catharina (2020) ”Diversity, Market Value and Gentrification” I Meijling, Jesper & Haas, Tigran (ed) Essays on Jane Jacobs. Stockholm: Bokförlaget Stolpe

Thörn, Catharina (2018) ”Mångfalden som fick marknadsvärde. Jane Jacobs och gentrifiering” i Meijling & Haas (red) Samhällsbyggandet som mysterium. Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier. Lund: Nordic Academic Press.

Franzén, Mats, Hertting, Nils & Thörn Catharina (2017)”Nolltolerans, samverkan och makt i staden” i Andersson, Petersen & Skårner (red). Den motspänstiga akademikern. Malmö:Egalité.

Thörn, Catharina & Despotovic, Katarina (2017) “The urban frontier: gentrification as ideology and class politics in the remaking of marginal urban space” I Albet,Abel & Benach, Nuria Gentrification as a global strategy. Neil Smith and Beyond. London:Routledge

Sernhede, Ove, Thörn, Catharina & Thörn, Håkan (2016) “The Stockholm uprising in context: Urban social movements in the rise and demise of the Swedish welfare state city” in Mayer, Margit, Thörn, Catharina & Thörn, Håkan (ed) Urban Uprisings. Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. London:Palgrave.

Mayer, Margit, & Thörn, Catharina, Thörn, Håkan (2016) “Afterword: Spatialized social inequalities and urban collective action” in Mayer, Margit, Thörn, Catharina & Thörn, Håkan (ed) Urban Uprisings. Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. London:Palgrave.

Thörn, Håkan, Mayer, Margit & Thörn, Catharina (2016) “Re-thinking urban social movements, ‘riots’ and uprisings – an introduction” in Mayer, Margit, Thörn, Catharina & Thörn, Håkan (ed) Urban Uprisings. Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. London:Palgrave.

Thörn Catharina (2016) ”Kulturstudier som kritisk praktik” i Låt alla stenar rulla. Lärande estetik samhälle. Söderman, Johan & Johansson, Thomas (red) Göteborg: Daidalos.

Harvey, David & Thörn, Catharina (2014) ”Ekonomisk kris och rebelliska städer. Intervju med David Harvey” i Thörn, Catharina & Holgersson, Helena (red) (2014) Gentrifiering. Lund: Studentlitteratur

Thörn, Catharina & Holgersson, Helena (2014) “Den urbana fronten och det nya Kvillebäcken” i Thörn, Catharina & Holgersson, Helena (red) (2014) Gentrifiering. Lund: Studentlitteratur

Thörn, Catharina & Holgersson, Helena (2014) “Gentrifiering: kultur, politik och ekonomi” i Thörn, Catharina & Holgersson, Helena (red) (2014) Gentrifiering. Lund: Studentlitteratur

Thörn, Catharina (2013) ”Göteborg – Hamburg – Göteborg. Flöden – Rörelser – Stadsutveckling” i (red) Ahlstedt & Platen METROPOLER. Reflexioner kring urbana rum i litteratur och konst Göteborg: Göteborgs Universitet.

Thörn, Catharina (2011) ”SpotCity: art and politics in urban spaces” in de Backer, Mattias & Stouthuysen Patrick (ed) Cultuur en/in de stad Brussel:VUBPRESS /redaktörsgranskad/

Thörn, Catharina(2010) ”Staden som tillväxtmaskin eller allmänning. in Röster från Slussen. A5 Press

Thörn, Catharina (2010) ”Att fiska efter autencitet” in Holgersson, Thörn, Thörn & Wahlström (ed) Göteborg utforskat. Glänta

Thörn, Catharina (2010)”Fishing for authencity” in Holgersson, Thörn, Thörn & Wahlström (ed) Researching Gothenburg. Glänta.

Holgersson Helena, Thörn, Catharina, Thörn Håkan & Wahlström, Mathias (2010) “Trettiosju studier av en stad i förändring” i in Holgersson, Thörn, Thörn & Wahlström (ed) Göteborg utforskat. Glänta

Holgersson Helena, Thörn, Catharina, Thörn Håkan & Wahlström, Mathias (2010) ”A critical view of Gothenburg” in Holgersson, Thörn, Thörn & Wahlström (ed) Researching Gothenburg. Glänta.

Thörn, Catharina (2008) ”Governing the entrepreneurial city - implications for the meaning of public space” in Elander, Ingemar and Frank Eckardt (red) Urban Governance Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag BWV.

Thörn, Catharina (2007) ”’Dressed for success’: Entreprenurial cities, sports and public space” in ESF-LiU Conference. Cities and Media: Cultural Perspectives on Urban Identities in a Mediatized World. Linköping University Electronic Press

Thörn, Catharina (2007) ”Diskusanalys av bilder” i Börjesson, Mats & Palmgren, Eva (red) Diskursanalys i praktiken. Liber

Thörn, Catharina (2006) ”Kampen om staden och offentlighetens omvandling” i Sernhede, Ove (red,) Urbanitetens Omvandlingar II. Göteborg:Daidalos

Thörn, Catharina (2004) ”’Keep bangin' on the walls… - det ’mångkulturella samhället’ och den postkoloniala utmaningen” i Pripp, Oscar (red,) Mångfald i Kulturlivet. Mångkulturellt centrum 2004:5

Thörn, Catharina (2001) "Stigma, smuts och skam. Kvinnors hemlöshet och det offentliga rummet." I Pacheco, José (red.), Stadskulturer. Lund: Sociologiska institutionen.

Thörn, Catharina (2001)”`De hemlösa`En kultursociologisk analys av myndighetsdiskurser”. I Sernhede, Ove & Johansson, Thomas (red) Identitetens omvandlingar. Göteborg:Daidalos.

Thörn, Catharina (2001)”(In-)visibility and shame:the stigma of being women and homeless in Sweden.” I Edgar,Bill & Doherty, Joe (red). Women and Homelessness in Europe. Pathways, services and experiences. Bristol:Policy Press.

Thörn, Catharina (2000) "Utan hem - utanför samhället? Kvinnors erfarenheter av hemlöshet.” I Runquist, Weddig & Swärd, Hans (red.), Hemlöshet. En antologi om olika perspektiv och förklaringsmodeller. Stockholm: Carlssons förlag.

Thörn, Catharina (1999) (med Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn) ”Den postkoloniala paradoxen, rasismen och ”det mångkulturella samhället”. En introduktion till postkolonial teori.” I Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz Maria & Thörn, Håkan (red), Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora:Nya Doxa.

Rapporter:

Thörn, Catharina (2006) Att bo eller inte bo? Om satsningen "Bra boende" i stadsdelen Bergsjön i Göteborg och strategier för att motverka hemlöshet. FoU/GR

Thörn, Catharina (2004) Projekt Östragård. Om att förbereda för frigivning. FoU/GR

Thörn, Catharina (2000) (med Ingrid Sahlin), Women, Exclusion and Homelessness. Swedish National Report to the European Observatory on Homelessness 1999. Bryssel: FEANTSA.

Recensioner internationella tidskrifter

Thörn, Catharina review of Eleonora Pasotti 2020: Resisting Redevelopment: Protest in Aspiring Global Cities. New York: Cambridge University Press published in International Journal of Urban and Regional Research Vol 45 (2)

Thörn, Catharina review of: Miriam Greenberg and Penny Lewis (eds.) 2017: The City is the Factory: New Solidarities and Spatial Strategies in an Urban Age. Ithaca, NY: Cornwell University Press published in International Journal of Urban and Regional Research Vol 43(1)

Thörn, Catharina review of: Walter J. Nicholls and Justus Uitermark 2017: Cities and Social Movements: Immigrant Right Activism in the United States, France, and the Netherlands, 1970‐2015. Chichester, West Sussex: Studies in Social and Urban Change series, Wiley‐Blackwell published in International Journal of Urban and Regional Research Vol 41 (5).

Populärvetenskapliga publikationer:

Bok:

Myter om bostadsfrågan Dokument Press 2016

Tidskrifter:

Thörn, Catharina (2016) ”Priset för renovräkning är alltför högt”. Arkitektur No 5.

Franzén, Mats, Hertting, Nils & Thörn, Catharina (2017) Stad till salu i Arkitektur no2.

Thörn, Catharina (2015) ”Perifier mark blir urban front” i Arkitekten No 1

Thörn, Catharina (2015) ”En ond cirkel – samtal om renoveringar”. Arkitektur No 4

Thörn, Catharina (2014) ”Urbana Frontlinjer” Ord&Bild No 3-4.

Thörn, Catharina (2013) ”Hemmet och bostadspolitiken” i Fronesis 42-43.

Thörn, Catharina (2013) ”Här utlånas mångfalden” i Arkitektur

Thörn, Catharina (2013) « The Stockholm Uprising and the Myth of Swedish Social Democracy » i New Left Project 30 maj.

Thörn, Catharina (2013) « Mit o švedskoj socijaldemokraciji u plamenu » Le Monde (kroatiska upplagan) juni 2013

Thörn, Catharina (2013) “Der Aufstand in Stockholm und der Mythos der schwedischen Sozialdemokratie“ Sozial.Geschichte Vol 11

Thörn, Catharina (2013) ”Weißes Zentrum, schwarerzer Vorort” i Analyse & Kritik 17 september.

Dagstidningar (urval)

-Någon måste betala recension av Evil Paradises. Dreamworlds of neoliberalism 29 januari 2008 Göteborgs-Posten

-Livet som pågår på gatan recension av HOBO Nels Anderson 23 februari 2008 Göteborgs-Posten

-Kreativitet som vass satir 22 maj 2008 Göteborgs-Posten

- Drömmen om det goda livet (reportage om Viktoria Park i två delar) 22 februari 2009 Göteborgs-Posten

-Ett skapat begär efter segregation (reportage om Viktoria Park del två) 24 februari 2009 Göteborgs-Posten

-Det blåser kalla vindar i Göteborg 14 maj 2010 Göteborgs-Posten

-Göteborgsandan bra för några få 3 oktober 2010 Göteborgs-Posten

-Vems uttryck formar staden? (Reportage om Hamburg i tre delar) 7 juli 2010 Göteborgs-Posten

-Ockupationen som gav genklang 8 juli 2010 Göteborgs-Posten

-Hamburgs stadsutveckling en vision som inte når ända fram 11 juli 2010 Göteborgs-Posten

-Byggherrar ser krisen som lukrativ 26 februari 2013 Göteborgs-Posten

-Fällan i bopolitiken 12 september 2013 Göteborgs-Posten

-När kulturlivet möter kapitalet 2 mars 2015 Göteborgs-Posten

-Till salu: Stadens framtid Helsingborgs Dagblad 12 maj 2016.

-Bostadsfrågan är central för all form av välfärdspolitik 8 maj 2017 ETC Göteborg

-Framtidens stad består av mer än bara byggnader 5 juni 2017 ETC Göteborg

-Verklig delaktighet ännu ovanligt 3 juli 2017 ETC Göteborg

-Ett fritt kulturliv måste få ta plats 1 augusti 2017 ETC Göteborg

-Att göra hållbarhet till ett mål är att kollra bort korten augusti 28 2017 ETC Göteborg

-Skrapan: Elitens dröm om en annan värld 25 september 2017 ETC Göteborg

-Spike Lee och trivialiserandet av livsvillkor 23 oktober 2017 ETC Göteborg

- Spelet om Göteborg är igång. 8 oktober 2017 Göteborgs-Posten.