Länkstig

My Engström

Universitetslektor/sjuksköterska

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om My Engström

Forskning

My Engström är docent i omvårdnad och hennes forskningsområde fokuserar primärt på vården kring personer (vuxna och ungdomar) som genomgår kirurgisk behandling för svår obesitas. Ett annat forskningsområde är återhämtning efter olika typer av kirurgiska ingrepp samt för äldre personer som drabbats av ett fysiskt trauma.

Avhandling 2013: Patient's perspective on obesity surgery - expectations, experiences and self-reported outcomes.

Undervisning

My undervisar och examinerar på grund, avancerad och forskarnivå och är programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningen i kirurgisk vård sedan 2018. Tillsammans med Sofia Almerud Österberg är hon sedan 2024 redaktör för boken: Hälsa och ohälsa i Studentlitteraturs bokverk: Omvårdnadens grunder.

Klinisk verksamhet

My är sjuksköterska med specialistutbildning inom kirurgisk vård och har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta på kirurgen Sahlgrenska. My har framför allt varit verksam inom den kirurgiska akutsjukvården där hon även arbetar kliniskt idag. Under många år arbetade hon som forskningssjuksköterska och forskningskoordinator på verksamheten. Detta arbete gjordes tillsammans med interna, externa och nationella och internationella samarbetspartner från kliniken, akademin och näringslivet.

Samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset

Hennes tjänst som universitetslektor och docent är förenad med befattning som specialistsjuksköterska (20%) vid verksamhet Kirurgi, SU/Sahlgrenska. År 2017 blev hon utnämnd till Översjuksköterska och 2019 som universitetsjukhusöversjuksköterska. Sedan 2019 arbetar hon till 20% som projektledare för FoUUI direktör Caterina Finizia och är ansvarig och driver flera områden i FoUUI-enhetens ledningsgrupp och funktionsgrupp.