Länkstig

Karin Törnbom

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Karin Törnbom

Avslutade forskningsprojekt:

Karin Törnbom har fokuserat på forskningsprojekt i skärningspunkten mellan det psykosociala och det medicinska. Hon har varit med i ett flertal projekt för att utforska levnadsvillkor, ofta utifrån ett fokus på vardagsliv, livskvalitet och arbetsmarknad.

Projekten syftar till att öka delaktighet för personer med stroke, cerebral pares, ryggmärgsbråck eller blödarsjuka. Karin är särskilt intresserad av deltagarstyrda forskningmodeller, och har bland annat arbetat med Photo-voice och metoder som delvis involverar deltagarna i analysprocessen.

Pågående forskningsprojekt:

Forskningsassistent i ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen. Projektet utreder en specifik insats för ett initierat samarbete mellan berörda professioner som arbetar nära personer med utmattningsdiagnos.

I samarbete mellan primärvården och Chalmers Centre for Healthcare Improvement handleder Karin doktorander i kvalitativ metodik. Studierna undersöker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för långtidssjukskrivna och fokuserar på personernas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Forskningsassistent i ett samarbete mellan rehabiliteringsmedicin på Sahlgrenska akademin och Göteborgs Universitet. Projektet består av uppföljande studier för personer som vårdats på IVA i samband med covid-19. I en 6-månaders och en 12-månaders uppföljning undersöker forskarna hur kvarvarande symtom upplevs och hanteras i vardagen, samt hur återgång till arbetsliv och kontakter med försäkringskassan har sett ut.

Delaktig i forskningsplattformen Socialt arbete, hälsa och ohälsa vid Institutionen för socialt arbete. Gruppen delar ett gemensamt intresse för frågor som berör den psykosociala gradienten i hälsa och ohälsa.

Undervisning:

Karin undervisar framför allt på socionomprogrammet, med inriktning på teori, metod och etik och har handlett uppsatser på olika nivåer. Hon undervisar också om perspektiv på psykisk ohälsa och teorier som berör psykosocialt arbete i allmänhet och i relation till hälsa/ohälsa i synnerhet. Karin har delat kursansvar för kurserna Psykisk ohälsa och Äldre och åldrande på grundnivå, samt för Möten, metoder och etik I och II på det nya Hälso- och Sjukvårdskuratorsprogrammet.