Länkstig

Manuela Sjöström

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D445
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Manuela Sjöström

Avhandlingsområde Sjukhuskuratorers professionaliseringsprocess - en jämförande studie mellan Sverige och Tyskland.

Avhandlingens syfte är att undersöka vilka verksamhetsområden och arbetsuppgifter sjukhuskuratorer inom somatik och psykiatri har i Tyskland och Sverige. Dessutom ska det jämföras vilka avgränsningsstrategier sjukhuskuratorer och deras yrkesföreningar använder sig utav på samhällsnivå och på arbetsplatsnivå.

Avhandlingen är en fallstudie, där det samlas in olika empiriska material: Dels sker materialinsamling via de två relevanta kuratorsföreningar i båda länder (Svensk Kuratorsförening & DVSG), dels samlas det in information från verksamma sjukhuskuratorer inom somatik och psykiatri. Det ingår relevanta dokument från båda föreningar under en 20-års period, samt fokusgruppintervjuer med medlemmar i båda föreningarnas styrelse. Dessutom ingår intervjumaterial från enskilda kuratorer som är verksamma inom somatisk respektive psykiatrisk sjukhusvård.