Länkstig

Zahra Ebrahimi

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Zahra Ebrahimi

Zahra Ebrahimi är legitimerad sjuksköterska med specialist inom vård av äldre, magister i omvårdnad och doktor i medicin. Hon har mer än 20 års erfarenhet av geriatrisk omvårdnad. Hon har även vidareutbildning inom förbättringskunskap, juridik, hälso- och sjukvårdsorganisation, pedagogik och handledning.

Forskning: Hon bedriver forskning inom Centrum för Personcentrerad Vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Hon ingår i olika tvärprofessionella forskarmiljöer inom så väl personcentrering (Göteborgs Universitets Centrum för Personcentreradvård (GPCC), åldrande: AgeCap - Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet samt forskargruppen Frail Elderly Support Research Group FRESH 2009.

Zahra medverkar i följande forskningsprojekt:

IHOP-e – Personcentrerad vård på distans för sköra äldre

"Innebörder av digital kulturtillgång bland vård- och omsorgstagare (Kultur i Nära vård)"

https://www.betaniastiftelsen.nu/aktuellt/kultur-i-nara-vard/

Undervisning:

Zahra är involverad i följande undervisningsområde - vårdande samtal, personcentrerad vård, nära vård, interprofessionell lärande, interprofessionell teamsamverkan, handledning av kandidat- och magisterexamen, vård av äldre, kommunikation och dokumentation vid sjuksköterskeprogrammet på grundnivå sedan 2009, och specialist sjuksköterskeutbildning inom vård av äldre vid institutionen. Hon har nyligen planerat för uppdragsutbildning i samverkan med klinik.