Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Monica Bertilsson

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Fax
031-16 28 47
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
41346 Göteborg
Postadress
Försäkringsmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 453
40530 Göteborg

Om Monica Bertilsson

Jag är medicine doktor, lektor i Folkhälsovetenskap och leg arbetsterapeut med lång erfarenhet från psykiatrisk rehabilitering. Jag disputerade i Socialmedicin med avhandlingen Work capacity and mental health - the phenomena and their importance in return to work, för vilken jag fick Lennmalms pris i Försäkringsmedicinsk forskning av Svenska läkarsällskapet. Jag ingår i forskningsprogrammet New Ways - mental health at work, ett forskningsprogram inriktat mot att öka kunskapen om hur man kan identifiera, behandla och stödja personer med depressions- och ångestsjukdom så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska behovet av sjukskrivning. Från fynd ur avhandlingen driver vi projektet Capacity to work index (C2WI) där vi utvecklat ett epidemiologiskt instrument för att kunna undersöka arbetsförmåga i relation till depression- och ångestsjukdom i den arbetande befolkningen. Instrumentet används i studier som undersöker arbetshälsa hos vårdpersonal efter införandet av personcentrerad vård. Det ska också användas i ett nytt projekt där vi ska undersöka vilka faktorer som stärker individens arbetsförmåga och möjligheter att arbeta med psykisk ohälsa, en prospektiv enkät- och registerundersökning. Arbetsplatsen och chefen är väsentliga faktorer för arbetsdeltagande och jag är projektledare och huvudsökande för två projekt riktade till chefer. Projektet Managers perspective - the missing piece slutrapporteras januari 2021. Här undersöker vi chefers attityder, kunskap och "know-how" när det gäller att stödja anställda med depressions- och ångestsjukdom. I projektet har vi gjort en enkätstudie med drygt 3 300 chefer samt en kvalitativ fokusgrupp studie. I det nya 4-åriga projektet Chefer som agerar: Betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext vid chefers åtgärder för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom kommer vi att undersöka vilken betydelse arbetets kontext har för vilka åtgärder som chefer kan göra för att förhindra sjukskrivning hos medarbetare med depressions- och ångestsjukdom. Vår hypotes är att chefers handlingsutrymme och möjligheter i hög grad påverkas av arbetets kontextuella förutsättningar. Jag ingår också i nätverket PRESA (Swedish network for research on the prevention of sickness absence with common mental disorders) som består av forskare från universiteten i Göteborg, Linköping och Lund.