Länkstig

Monica Bertilsson

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
41346 Göteborg
Postadress
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 453
40530 Göteborg

Om Monica Bertilsson

Jag är medicine doktor, lektor i Folkhälsovetenskap och leg arbetsterapeut med lång erfarenhet från psykiatrisk rehabilitering. Jag disputerade i Socialmedicin 2013 med avhandlingen Work capacity and mental health - the phenomena and their importance in return to work. Min forskning handlar främst om vanlig psykisk sjukdom i arbetslivet med speciellt fokus på chefer till medarbetare med dessa besvär.

Jag ingår i nätverket New Ways - mental health at work, www.gu.se/forskning/new-ways , ett forskningsprogram inriktat mot att öka kunskapen om hur man kan identifiera, behandla och stödja personer med depressions- och ångestsjukdom så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska behovet av sjukskrivning.

● Pågående forskningsprojekt:

- Chefens perspektiv – en missad pusselbit. Kunskap och behov i mötet med anställda som har nedsatt arbetsförmåga på grund av depression och ångest. Projektledare, pågick 2016-2021

- Chefer som agerar: Betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext i privat sektor för chefers åtgärder för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Projektledare, pågår 2020-2024

- Chefers kunskap om arbetsförmåga hos medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Projektledare, pågår 2022-2023

- ADAPT – två projekt om arbetsdeltagande och psykisk hälsa i arbetslivet. Medsökande, pågår 2020-2023

- PCC@Work – om personcentrerad vård och arbetshälsa bland vårdpersonal. Medsökande, pågår t o m 2026:

https://www.gu.se/forskning/pccwork-ett-personcentrerat-arbetssatt-i-halso-och-sjukvard-och-omsorg-hur-paverkas-personalens-arbetsrelaterade-halsa-och-arbetstillfredsstallelse

- Stigma och vanlig psykisk sjukdom. Medsökande.

Undervisning (urval)

- Koordinering av rehabiliteringsprocessen (avancerad nivå)

- Kvalitativa metoder (avancerad nivå)

- Individ, hälsa och samhälle – teori och metod i samhällsmedicinsk forskning (forskarnivå)

Uppdrag

- Ledamot i Institutionsrådet för Institutionen för medicin sedan 2021

- Vice ordförande i Utbildningskommittén vid Institutionen för medicin sedan 2021

- Programansvarig för Folkhälsovetenskapliga programmet (kandidat, vilande antagning), 2016-2021

- Ledamot i Utbildningskommittén vid Institutionen för medicin, 2016-2021