Länkstig

Bledar Daka

Universitetslektor/distriksläkare

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe, Hus 7 Hälsovetarbacken
41390 Göteborg
Postadress
Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 454
40530 Göteborg