Länkstig

Anneli Goulding

Forskare

Sektionen för psykiatri och neurokemi
Besöksadress
Blå stråket 15, vån 3 SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Postadress
Blå stråket 15, vån 3 SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Universitetslektor, adjungerad

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Affilierad forskare

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Anneli Goulding

Bakgrund

  • Docent 2021
  • Leg. psykolog 2018
  • Psykologexamen 2015
  • Filosofie Doktorsexamen i psykologi 2005
  • Filosofie Licentiatexamen i psykologi 2003
  • Filosofie Kandidatexamen i psykologi 1998

Undervisning

Psykossjukdomar och personlighetspsykologi.

Forskningsintresse

Ökning av den teoretiska och praktiska förståelsen för psykisk hälsa och ohälsa. Min forskning behandlar olika aspekter av schizotyp personlighet, psykossjukdomar, implementering av personcentrerad vård inom psykiatrin och återhämtning från psykisk ohälsa.

Pågående forskning

Gothenburg Research and Investigation on Psychosis (GRIP) - klinisk utredning av nyinsjuknade i misstänkt psykossjukdom. Baslinjemätningar och återkommande uppföljningar som bl a möjliggör longitudinella studier gällande olika typer av utfall.

Self-admission for patients with treatment refractory psychosis - utvärdering av självvald inläggning för personer med svår psykossjukdom.

Mentaliseringsförmåga hos personer med schizofrenispektrumdiagnoser och dess koppling till anknytning och emotionellt fungerande.

Equity regarding access to the recovery-oriented interventions Individual Placement and Support and Supported Education for persons with serious mental illness - jämlikhet gällande individanpassat stöd till arbete och studier vid psykossjukdom.

Samverkan

Främst med Sahlgrenska Akademin och Västra Götalandsregionen.