Länkstig

Åse Lundin

Om Åse Lundin

Bakgrund

Åse är legitimerad fysioterapeut samt har en masterutbildning i fysioterapi. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta kliniskt framför allt inom primärvårdsrehabilitering. Hon har ett stort intresse för psykisk hälsa och suicidprevention och har erfarenhet av att arbeta med detta på både ideell nivå, i forskning samt i klinik.

Nuvarande roll

Åse är doktorand inom projektet EAPER-P, ett projekt som syftar till att beskriva och utvärdera en tidig personcentrerad rehabiliteringsinsats via samtal på distans och en e-hälsoplattform för personer som är sjukskrivna på grund av långvarig smärta. Inom avhandlingen kommer också kvalitativa studier att undersöka erfarenheter av att leva med sjukskrivning till följd av långvarig smärta samt vad dessa personer behöver för att kunna återgå till arbete.

Mer information om projektet EAPER-P finns här

Åse undervisar även på fysioterapeut- samt sjuksköterskeprogrammet, främst inom anatomi, psykisk ohälsa/suicidprevention och genom handledning av kandidatuppsatser. Hon föreläser även om psykisk ohälsa och suicidprevention både för studenter och kliniker i GU och VGR’s verksamheter.