Länkstig

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Vid Sahlgrenska akademin

Kontaktinformation

Fax
031-786 60 50
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg
Leveransadress
Arvid Wallgrens backe hus 4
41346 Göteborg


Om Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/vardvetenskap-halsa

Vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedrivs utbildning och forskning inom disciplinerna omvårdnad, radiografi, reproduktiv och perinatal hälsa samt vårdpedagogik. Utbildningen sker i form av program, kurser och uppdragsutbildning.

De utbildningsprogram som ges är:

Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet med 13 inriktningar
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Masterprogrammet för reproduktiv och perinatal hälsa

Utöver detta erbjuds fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedriver även utbildning på forskarnivå inom ämnet vårdvetenskap.

Vårdvetenskaplig forskning fokuserar på människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Dels i samband med återhämtning och dels i bevarandet och befrämjandet av hälsa i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella strukturer. Inom vårdvetenskapen är även människans lärande centralt liksom hur vård organiseras. Vid institutionen finns det sju forskargrupper och en centrumbildning.

Institutionen bildades den 1 januari 2006. I organisationen ingår de tidigare institutionerna för omvårdnad samt vårdpedagogik. prefekt är Karin Ahlberg.

Besökskarta Arvid Wallgrens backe
Karta
Publikationsämnen