Länkstig

Ida Björkman

Universitetslektor

Livssammanhang och hälsofrämjande vård
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Ida Björkman

Bakgrund

  • 2017 Universitetslektor i omvårdnad
  • 2016 PhD
  • 2011 Magisterexamen med inriktning palliativ omvårdnad
  • 2010-2011 Sjuksköterska helhetsvården hospice, Bräcke diakoni
  • 2008- 2009 Sjuksköterska akut ortopedi Södersjukhuset
  • 2008 Sjuksköterskeexamen

Undervisning

  • Kursansvarig sjuksköterskeprogrammet kurs Omvårdnadens teori och praktik
  • Kursansvarig forskarutbildningskurs Kvalitativa metoder inom hälsovetenskaper I

Forskningsområde

Person-centrerad vård, Patient and Public Involvement (PPI), Implementering av personcentrering på programmen för hälsoprofessioner

Pågående projekt

Framåtblick!:https://www.gu.se/forskning/framatblick-personcentrerad-halsa-vard-och-omsorg

Myter och uppfattningar om person-centrerad vård: https://www.gu.se/forskning/myter-och-uppfattningar-om-personcentrerad-…

Implementering av personcentrering på programmen för hälsoprofessioner: https://www.gu.se/forskning/implementering-av-personcentrering-pa-programmen-for-halsoprofessioner

PPI: https://www.gu.se/forskning/patienters-och-allmanhetens-medverkan-i-sjukvard-en-systematisk-kartlaggning

Avslutade projekt

Personcentrering vid funktionell mag-tarmsjukdom: A gender perspective on irritable bowel syndrome, symptoms, experiences and the development of a person-centred support intervention